Aanbieders Beschermd wonen

Er zijn organisaties die Beschermd wonen aanbieden. Op deze pagina vindt u deze aanbieders. Let op: u kunt hier alleen terecht via uw Sociaal Wijkteam.

Beschermd Woonvoorziening Nos Casa - Leger des Heils

Mensen met meervoudige en complexe problemen hebben langdurige begeleiding nodig. Die begeleiding krijgen ze bij beschermd woonvoorziening Nos Casa. Vaak spelen psychische problemen en verslavingsproblemen een rol. Nos Casa biedt een veilige woonomgeving met structuur en dagritme. De bewoners mogen en kunnen hier zichzelf zijn. Vanuit deze gedachte begeleidt Nos Casa de bewoner naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo kunnen ze steeds meer meedoen in de samenleving. In Nos Casa hebben bewoners een eigen woonruimte. Ze kunnen ook gebruik maken van gezamenlijke ruimtes, zoals de huiskamer, eetkamer en keuken.

Drostenstraat 2
8011 MT Zwolle
(038) 467 19 40

Stichting Limor Regiobureau Overijssel

In dit logeerhuis kunnen dak- en thuislozen terecht. Door hun lastige woonsituatie kunnen zij geen klinische behandeling krijgen. In het logeerhuis kunnen deze cliënten voor de duur van hun behandeling een kamer huren. Een woonbegeleider van Limor zorgt samen met de cliënt voor de beste vervolgstap. Tijdens het verblijf bij Limor heeft de woonbegeleider veel contact met de cliënt en zijn/haar behandelaar.

Dokter van Deenweg 4
8025 BG Zwolle
085 485 6000

Stichting Limor Woonvoorziening

In de woonvoorzieningen van Limor kunnen mensen - met begeleiding - zelfstandig wonen. Soms zijn dat aparte opvangcentra, soms zijn dat gewone woningen. In de woonvoorziening bouw je steeds een stukje meer aan je zelfstandigheid. In de ene voorziening zijn er veel gezamenlijk activiteiten (van ontbijt tot avondeten). In een andere voorziening doen bewoners in principe alles zelf (boodschappen doen, eten komen, de was enz.). In alle woonvormen is het de bedoeling om de cliënten weer zo zelfstandig mogelijk te laten worden.

De Mulderij
7772 HH Hardenberg
085 485 6000

Behandel- en activiteitencentrum Tactus

Soms lukt het zelfstandig wonen niet meer door een verslaving. Mensen hebben geen vaste woonplek meer en leven op straat. Tactus biedt deze groep woonbegeleiding. Ze helpen bij het vinden en handhaven van een goede dagindeling, het onderhouden van een sociaal netwerken, het huishouden en het slim omgaan met geld. Zo komt er meer rust en regelmaat in het leven van de cliënt. Het gebruik van verslavende middelen kan dan afnemen. Woonbegeleiding door Tactus is er op verschillende manieren. Zo is er ambulant wonen in een woonwijk, beschermd wonen in een woning van Tactus of in een appartementencomplex.

Op de locatie Pannekoekendijk is er, naar een hostel, ook medische, psychische en psychosociale behandeling en begeleiding. Zo helpt Tactus bij sociaal juridische vragen. Ook verstrekken ze medicijnen. Cliënten kunnen in de gebruiksruimten op een veilige plek middelen gebruiken. Bovendien is er een inloopruimte voor cliënten. Daar kunnen ze een hapje eten, elkaar ontmoeten, koffie drinken en activiteiten doen.

Locatie Pannekoekendijk
Pannekoekendijk 17
8021 EX Zwolle
088 382 28 87