Aangepaste fiets

Voor da­ge­lijk­se bood­schap­pen en con­tac­ten leggen we klei­ne af­stan­den af. Als dat niet lukt met open­baar ver­voer, (snor/aangepaste) fiets, rol­stoel, rol­la­tor of wan­del­stok. En het aan­vul­lend open­baar ver­voer is voor jou geen (vol­le­di­ge) op­los­sing. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een aangepaste fiets.

De sociaal werker van het Sociaal wijkteam Zwolle bekijkt of een aangepaste fiets noodzakelijk is voor jou. De driewielfiets of andere aangepaste fiets is bedoeld voor so­ci­aal ver­voer in uw di­rec­te woon­om­ge­ving.

Een gewone fiets of een fiets met trapondersteuning vallen niet onder de Wmo. Als je om medische redenen en fiets met trapondersteuning nodig heb, kun je in sommige gevallen een beroep doen op bijzonder bijstand. Vraag in inkomensconsulent naar de voorwaarden.

De driewiel fiets of andere aangepaste fiets wordt in bruikleen gegeven van de gemeente Zwolle.

Contact

Meer weten? Of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op. 

Aanvragen

Neem contact op met het Sociaal wijkteam om de aangepaste fiets aan te vragen. Er volgt een gesprek met de sociaal werker van het Sociaal wijkteam. Als in dit gesprek met jou is afgesproken dat je in aanmerking komt voor een aangepaste fiets, dan geeft de sociaal werker dit door aan Welzorg of Meyra.

Een medewerker van Welzorg of Meyra neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij jou thuis. Wil je liever ergens anders afspreken, of is afspreken bij jou thuis niet mogelijk? Overleg dit dan met Meyra of Welzorg.  

Kosten

Je betaalt een eigen bijdrage voor een aangepaste fiets.

De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand per huishouden. Ook als je meerdere Wmo-voorzieningen heeft, betaal je maximaal € 19,- per maand.

Ben je getrouwd of heb je een partner? En heeft minimaal 1 van u de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt? Dan betaal je geen eigen bijdrage. 

Heb je via de gemeente Zwolle de Gemeentepolis? Dan wordt jouw eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen mogelijk vergoed. Vraag hiernaar bij Salland Zorgverzekeringen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. 

Bijzonderheden

Wanneer is vastgesteld dat je een aangepaste fiets nodig hebt, kun je kiezen tussen een scootmobiel in natura of een persoonsgebonden budget.

In natura

Bij de aangepaste fiets in natura wordt via de leverancier van de gemeente een aangepaste fiets in bruikleen verstrekt.

Persoonsgebonden budget

Bij de keuze voor een persoonsgebonden budget (Pgb) krijg je een geldbedrag toegekend. Daarmee kun je een aangepaste fiets inkopen waar je zelf wilt. Eventueel moet je zelf een deel bijbetalen als het Pgb niet toereikend is. Ook ben je zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de verzekering van de aangepaste fiets.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op plaatselijk beleid en/of landelijke wetgeving.

Kijk voor meer informatie op: