Bruggesprek voorbereiden

Als u in een scheiding ligt, verandert er veel. Ook voor uw kinderen. Daarom is het belangrijk dat u uw kinderen betrekt bij uw scheidingsplannen. En dat u rekening houdt met hun wensen.

Bruggesprek

Als u wilt scheiden, dan bent u verplicht om een ouderschapsplan te maken. Daarin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van uw kinderen. Vanaf 1 mei 2018 moet u het ouderschapsplan met uw kinderen bespreken. Dit heet het bruggesprek.

Samen met uw kinderen maakt u concrete afspraken. Bijvoorbeeld over de verdeling van vakanties en wie ze naar de sportvereniging brengt. Tijdens het gesprek let u goed op de reacties van uw kinderen.  

Formulier

Van het bruggesprek maakt u een verslag. Hiervoor heeft de rechtbank Overijssel een formulier gemaakt. Daarin staan ook de belangrijkste onderwerpen die u met uw kinderen kunt bespreken.

Het formulier moet u samen met het ouderschapsplan indienen bij de rechter. Als u geen bruggesprek heeft gevoerd, dan stelt de rechter de echtscheidingsprocedure uit.

Meer informatie en tips

Op de website van de rechtbank Overijssel staat meer informatie over het bruggesprek. U vindt er allerlei suggesties en tips.  

Sociaal wijkteam

Het bruggesprek voert u met uw kinderen. Daar bent u zelf verantwoordelijk voor. Lukt het niet om een bruggesprek te voeren? Dan kunt terecht bij het Sociaal wijkteam. Bel dan (038) 498 9980 of meldt u digitaal aan voor ondersteuning.

Samen met uw ex-partner en een sociaal werker bespreekt u wat er nodig is en kunt u het bruggesprek voorbereiden. Het Sociaal wijkteam kan u ook doorverwijzen naar een mediator.