Foto van senioren op straat

Gemeente ontwikkelt Zwolse Ouderenindex

23 januari 2023
Homepage

De komende jaren neemt het aantal inwoners vanaf 65 jaar en ouder toe. Daar komt bij dat mensen steeds langer zelfstandig thuis blijven wonen. De gemeente Zwolle wil in samenwerking met partners in de stad bewust keuzes maken over beleid dat deze inwoners raakt. Hiervoor is de ouderenindex ontwikkeld. Ook helpt de index organisaties die zich inzetten voor de leefbaarheid van Zwolle in het betrekken, bevragen en ondersteunen van de Zwolse senioren.

De ouderenindex ontdekken? Ga naar www.zwolle.maps.arcgis.com.

De ouderenindex geeft een beeld van beschermende factoren en risicofactoren die van toepassing (kunnen) zijn op zelfstandig wonende ouderen, per wijk in Zwolle. Denk bij beschermende factoren bijvoorbeeld aan sociale contacten in de wijk of makkelijk te bereiken winkels. Wanneer winkels moeilijk te bereiken zijn of er juist weinig contact is met buren kan dit een risicofactor zijn.

Wat is een index?

De index laat zien hoe een wijk het doet op verschillende onderwerpen in vergelijking met het gemiddelde van Zwolle. In de afbeelding hieronder is Wipstrik in 2020 ten opzichte van het Zwolse gemiddelde te zien. Zichtbaar is dat Wipstrik gemiddeld scoort ten opzichte van Zwolle (de binnenste cirkel). Ook op de aspecten sociaal leven, woonomgeving, persoonlijke kenmerken en gezondheid (middelste cirkel) doet Wipstrik het even goed als het gemiddelde van Zwolle.

Grafiek: Index Wipstrik in 2020 ten opzichte van het Zwolse gemiddelde

Wanneer er gekeken wordt naar diverse thema’s (buitencirkel) is voorzieningen bijvoorbeeld zeer ongunstig ten opzichte van het gemiddelde van Zwolle. Dit betekent niet dat dit slecht is, want zowel de wijk als het gemiddelde van Zwolle kunnen voldoende zijn. Het gaat namelijk om een vergelijking met het gemiddelde.

Toch benieuwd geworden naar wat er achter een thema zit? In de index staat een bronbestand waarin toegelicht wordt uit welke indicatoren (bijvoorbeeld vragen uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek) de thema’s opgebouwd zijn. Ook de uitkomsten van de indicatoren zijn in de Ouderenindex te downloaden.

Verder kan met de ouderenindex het Zwolse gemiddelde van 2020 vergeleken worden met het Zwolse gemiddelde van 2016. In de afbeelding hieronder is te zien dat Zwolle zich gemiddeld positief ontwikkeld heeft voor ouderen. Een kanttekening hierbij is dat een deel van de data vóór de coronapandemie verzameld is. Ook met deze index is te zien op welke aspecten en thema’s Zwolle zich positief ontwikkeld heeft.

Grafiek: Index van het Zwolse gemiddelde van 2020 vergeleken met het Zwolse gemiddelde van 2016.

Wat kan ik ermee?

Door het snelle inzicht dat de index biedt in de wijken kun je verder op onderzoek uitgaan. Wat maakt bijvoorbeeld dat voorzieningen in Wipstrik lager scoren dan in sommige andere wijken? En zijn er positieve ervaringen uit de andere wijken die misschien in Wipstrik toegepast kunnen worden?

Een index is dus niet het eindstation, maar een eerste stap voor een goed gesprek en een verdiepende analyse.

Hoe verder?

De gemeente vult de ouderenindex in het eerste kwartaal van 2023 aan met contextgegevens. Het gaat daarbij om indicatoren die geen risico- of beschermende factoren zijn, maar wel iets relevants zeggen over de Zwolse inwoners van 65 jaar en ouder. Dit biedt ook de kans om tips te verwerken.

Heb je iets gezien in de index dat anders of beter kan? Laat het dan vóór 15 februari weten via onderzoek@zwolle.nl. Zodat deze, waar mogelijk, verwerkt worden in de definitieve versie.