Kenniscafé voor professionals: Kinderen in armoede

In Stadshagen groeien 430 kinderen op in gezinnen met een laag inkomen. De impact die armoede heeft op kinderen, is groot. Professionals zien dit dagelijks terug in hun werk. Hoe kunt u als professional armoede signaleren? En kunnen we voorkomen dat meer kinderen in armoede moeten opgroeien? Wat is hiervoor nodig en waar kunnen professionals gezamenlijk optrekken? Vragen die centraal staan tijdens het kenniscafé Kinderen in armoede, op 8 november 2018.

Voor wie

Professionals in Stadshagen

Programma

15.30 uur inloop met koffie en thee
16.00 uur start programma:

  • We zoomen in op de situatie in Stadshagen en de karakteristieken van de wijkbewoners waar het om gaat.
  • Gastspreker Dr. Hans van Andel (managing director en kinder- en jeugdpsychiater bij Dimence) geeft uitleg over de invloed van armoede op opvoedvaardigheden van ouders en gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen.
  • De Sociaal Raadslieden laten zien hoe u gebruik kunt maken van hun signaleringskaart. Hiermee kunt u als professional concrete signalen bespreekbaar maken en verwijzen naar de juiste ondersteuning.

Uiteraard is er voldoende ruimte om nader kennis te maken met andere professionals die in Stadshagen werkzaam zijn.

Aanmelden

Het kenniscafé wordt georganiseerd door Travers Welzijn en het Sociaal wijkteam. Toegang is gratis. Aanmelden kan via dit formulier.