Lokale VerwijsIndex jeugd Zwolle

De Lokale VerwijsIndex (LVI) jeugd Zwolle is een digitale tool voor professionals die werken met (gezinnen met) kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

Met de LVI maken professionals die betrokken zijn bij jeugd en gezin tijdig aan elkaar bekend dat zij zich zorgen maken. Zij geven hier aan dat zij contact zoeken met andere betrokkenen bij het (gezin van het) kind. Zo kunnen zij vroegtijdig samenwerken op gezinsniveau en samen met de ouders en het kind een integraal ondersteuningsplan maken of het huidige aanpassen.

Ondersteuning

In Zwolle wordt de LVI al enige tijd gebruikt. Professionals en organisaties worden daarbij ondersteund door een lokale coördinator. Daarnaast zijn er hulpmiddelen zoals een afwegingskader en gesprekstips.

Elke organisatie die deelneemt heeft een aandachtsfunctionaris LVI.

Meer informatie over het gebruik van de LVI is te lezen in de folders.

flyer-afwegingskader-lokale-verwijsindex-jeugd-zwolle-digitaal-def.pdf

flyer-gesprekstips-lokale-verwijsindex-jeugd-zwolle-digitaal-def.pdf

Informeren van ouders en jongeren

Een melding in de LVI gebeurt altijd met kennisgeving aan de ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij dit niet in het belang is van het kind.

Voor ouders en jongeren vanaf 12 jaar is er een folder om hen te informeren.

flyer-jongerenverwijsindex-digitaal-def_0.pdf

flyer-ouders-verwijsindex-digitaal-def_0.pdf

Op www.verwijsindex.tv staan video's die ook voor ouders en kinderen heel informatief zijn.
 

Autorisatie

Alleen betrokkenen met een autorisatie en een inlogcode krijgen toegang tot de LVI (via www.vis2.nl) via de lokale coördinator of de aandachtsfunctionaris LVI van de eigen organisatie.

Convenant

Omdat het gebruik van LVI in de jeudgwet is opgenomen, is er een convenant opgesteld dat door de bestuurders van de deelnemende organisaties wordt ondertekend.