Mantelzorg en wonen

Mensen willen langer thuis blijven wonen, eigen regie houden en eenzaamheid voorkomen. Dit sluit aan bij de veranderingen in de zorg. De zorg doet een beroep op de zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en de hulp uit het sociaal netwerk. Als de mantelzorger dichtbij de zorgvrager woont, dan ontlast dat de mantelzorger. Dit voorkomt dat een (groter) beroep gedaan wordt op professionele ondersteuning.

Zorgt u als mantelzorger voor bijvoorbeeld uw vader, moeder of een ander familielid of vriend? Dan is het makkelijk als u dicht bij elkaar woont. Bij de gemeente en het Sociaal wijkteam kunt u terecht voor vragen over hoe u dit kunt realiseren. U kunt er voor kiezen om te gaan inwonen bij degene die u verzorgt. Of om deze persoon bij u in huis te nemen. Ook kunt u een zogenoemde mantelzorgwoning (aan)bouwen of plaatsen op het erf. Op de website van de gemeente Zwolle vindt u alle informatie.