Dagbesteding

Voor wie is dagbesteding?

Voor mensen die door bijvoorbeeld een handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan.
Dagbesteding is ook voor ouderen met een beperking om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten.

Welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er?

Dagbesteding kan bestaan uit ‘beschut’ (onder begeleiding) werken, het maken van producten, een creatieve bezigheid en het oefenen van vaardigheden.
Dagbesteding kan ook ingezet worden om mantelzorgers te ontlasten. Een dementerende partner kan daardoor langer thuis blijven wonen.

Onder welke wet valt de dagbesteding?

Dagbesteding voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en voor jeugdigen tot 18 jaar onder de Jeugdwet 2015.

Dagbesteding voor volwassenen is in Zwolle een algemene voorziening. Wat betekent dat?

Dagbesteding voor volwassenen in de gemeente Zwolle is een algemene voorziening. U heeft daarvoor geen indicatie, verwijzing of beschikking nodig. Iedereen die dagbesteding nodig heeft kan zelf bij een dagbestedingscentrum aankloppen.

Dagbesteding voor kinderen is een individuele voorziening. Wat betekent dat?

Dagbesteding voor kinderen valt onder de Jeugdwet 2015 en is een individuele voorziening en niet vrij toegankelijk. Daarvoor is een beschikking nodig van de gemeente. U kunt die aanvragen via het Sociaal wijkteam.

Van welke dagbestedingscentra kan ik gebruikmaken?

De gemeente Zwolle heeft contracten afgesloten met een groot aantal instellingen die dagbesteding verzorgen in Zwolle.

De gemeente heeft met de instellingen voor dagbesteding afspraken gemaakt over de manier waarop de dagbesteding gegeven en georganiseerd wordt. De afspraken gaan er onder andere over dat de dagbesteding in de buurt te vinden is waar mensen wonen, dat de dagbesteding uitgaat van wat iemand wel kan (en niet van de beperking van iemand) en hij/zij door de dagbesteding zelfstandiger en meer zelfredzaam wordt.

Heeft u advies nodig voor een geschikte dagbesteding dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam bij u in de buurt.

Mijn dagbestedingscentrum heeft geen contract met de gemeente Zwolle. Wat nu?

U kunt alleen gebruikmaken van een dagbestedingscentrum dat een contract heeft met de gemeente Zwolle. Heeft het dagbestedingscentrum van uw keuze geen contract met de gemeente Zwolle, dan kan deze organisatie contact opnemen met de gemeente via het emailadres: diah@zwolle.nl. De gemeente zal dan met uw dagbestedingscentrum afspraken maken over de toekomstige betaling van uw dagbesteding.

Kan ik met een pgb dagbesteding inkopen?

Een algemene voorziening en dus de dagbesteding voor volwassenen kan niet betaald worden met een pgb.
De dagbesteding wordt rechtstreeks betaald door de gemeente.

De dagbesteding voor kinderen kan wel betaald worden met een pgb.

Meer informatie over pgb leest u hier.

Betaal ik ook een eigen bijdrage voor de dagbesteding?

De dagbestedingsorganisaties in Zwolle kunnen een eigen bijdrage vragen van max. € 5,-- per week, naast een bijdrage voor onkosten zoals koffie en thee of maaltijden.
Er wordt geen eigen bijdrage voor dagbesteding via het CAK gevraagd.

Wie regelt en betaalt het vervoer naar de dagbesteding?

Uitgangspunt bij dagbesteding is dat het in de wijk en zo dicht mogelijk bij het woonadres plaatsvindt. In principe gaan we uit van eigen vervoer van en naar de dagbesteding. Als dit niet mogelijk is, dan zorgt de dagbestedingsorganisatie voor vervoer en de kosten ervan.

Wat is het verschil tussen Arbeidsmatige en Niet-arbeidsmatige dagbesteding?

Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Niet-arbeidsmatige activiteiten is gericht op educatie, daginvulling en/of zingeving.