Dagbesteding

Voor wie is dagbesteding?

Voor mensen die door bijvoorbeeld hun handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan.
Dagbesteding is ook voor ouderen met een beperking om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten.

Welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er?

Dagbesteding kan bestaan uit ‘beschut’ (onder begeleiding) werken, het maken van producten, een creatieve bezigheid en vaardigheden oefenen.

Onder welke wet valt de dagbesteding?

Dagbesteding voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor kinderen tot 18 jaar is dit de Jeugdwet.

Dagbesteding voor volwassenen is in Zwolle een algemene voorziening. Wat betekent dat?

Een volwassene die dagbesteding nodig heeft, kan zelf bij een dagbestedingscentrum aankloppen. U heeft dus geen indicatie, verwijzing of beschikking nodig voor deze algemene voorziening. 

Dagbesteding voor kinderen is een individuele voorziening. Wat betekent dat?

Voor dagbesteding voor kinderen is een beschikking nodig van de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal wijkteam.

Van welke dagbestedingscentra kan ik gebruikmaken?

De gemeente Zwolle heeft contracten afgesloten met dagbestedingcentra in Zwolle. Met deze centra zijn afspraken gemaakt over de manier waarop zij de dagbesteding gegeven en organiseren. Bijvoorbeeld dat de dagbesteding in de buurt zit waar mensen wonen. En dat de dagbesteding uitgaat van wat iemand wel kan (en niet van iemands beperking) en hij/zij door de dagbesteding zelfstandiger wordt.

Wilt u advies over een geschikte dagbesteding? Dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam.

Mijn dagbestedingscentrum heeft geen contract met de gemeente Zwolle. Wat nu?

Het dagbestedingscentrum kan contact opnemen met de gemeente via diah@zwolle.nl. De gemeente maakt dan met uw dagbestedingscentrum afspraken over de toekomstige betaling van uw dagbesteding.

Kan ik met een pgb dagbesteding inkopen?

Dagbesteding voor volwassenen kunt u niet betalen met een pgb. De dagbesteding wordt rechtstreeks betaald door de gemeente.

Dagbesteding voor kinderen kunt u wel betalen met een pgb.

Betaal ik een eigen bijdrage voor dagbesteding?

Dagbestedingscentra in Zwolle kunnen een eigen bijdrage vragen van max. € 5,- per week, naast een bijdrage voor onkosten zoals koffie, thee of maaltijden.
U betaalt geen eigen bijdrage voor dagbesteding via het CAK.

Wie regelt en betaalt het vervoer naar de dagbesteding?

Uitgangspunt is dat de dagbesteding in de wijk en zo dicht mogelijk bij het woonadres is. In principe gaan we uit van eigen vervoer van en naar de dagbesteding. Als dit niet mogelijk is, dan zorgt het dagbestedingscentrum voor vervoer en de kosten ervan.

Wat is het verschil tussen arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding?

Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Niet-arbeidsmatige activiteiten is gericht op educatie, daginvulling en/of zingeving.