Dagbesteding

Voor wie is dagbesteding?

Voor mensen die door bijvoorbeeld hun handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan. Dagbesteding is ook voor ouderen met een beperking om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten.

Onder welke wet valt de dagbesteding?

Dagbesteding voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor kinderen tot 18 jaar is dit de Jeugdwet.

Van welke aanbieders dagbesteding kan ik gebruikmaken tot 1 oktober 2021?

De gemeente Zwolle heeft een contract tot 1 oktober 2021 met een aantal aanbieders in Zwolle. Tot die tijd kan je bij SamenZwolle terecht voor advies over dagbesteding.

Wat verandert er per 1 oktober 2021?

De contracten tussen de gemeente en zorgaanbieders lopen per 1 oktober 2021 af. Daarom heeft de gemeente nieuwe afspraken gemaakt met aanbieders.

Bijvoorbeeld dat de dagbesteding uitgaat van iemands talenten in plaats van iemands beperking. En dat je door de dagbesteding zelfstandiger wordt. Zo zorgt de gemeente ervoor dat de dagbesteding nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van de inwoners. Gelukkig blijft veel in de dagbesteding hetzelfde. In veel gevallen verandert er dus niets.

De afspraken gaan in per 1 oktober 2021.

Ik maak nu gebruik van een dagbestedingsplek. Verandert er per 1 oktober 2021 iets voor mij?

Veel van de dagbestedingsplekken blijven hetzelfde. In veel gevallen verandert er dus niets. Via uw zorgaanbieder krijg je informatie over jouw specifieke plek.

Mocht er toch iets veranderen in uw dagbestedingsplek, dan is dat altijd in overleg met jou. Wij begrijpen namelijk dat uw dagbestedingsplek belangrijk voor je is. Het belangrijkste is dat je op een fijne plek blijft of komt, welke past bij jouw situatie. De sociaal werker van het Sociaal wijkteam neemt dan ook de tijd om dit samen met jou goed te regelen.

Kan ik met een pgb dagbesteding inkopen?

Dagbesteding voor volwassenen kunt u niet betalen met een pgb. De dagbesteding wordt rechtstreeks betaald door de gemeente.

Betaal ik een eigen bijdrage voor dagbesteding?

Aanbieders van dagbesteding kunnen een eigen bijdrage vragen. Dit is van maximaal € 5 per week. Zij kunnen ook een bijdrage vragen voor onkosten zoals koffie, thee of maaltijden.

Wie regelt en betaalt het vervoer naar de dagbesteding?

Uitgangspunt is dat de dagbesteding in de wijk en zo dicht mogelijk bij het woonadres is. We gaan er vanuit dat u met eigen vervoer van en naar de dagbesteding gaat. Bijvoorbeeld lopend, per fiets, met behulp van het sociaal netwerk, het openbaar vervoer, of met een Wmo-hulpmiddel. Is dit niet mogelijk?Dan kunt u gebruik maken van het Wmo-vervoer.