Dagbesteding

Voor wie is dagbesteding?

Voor mensen die door bijvoorbeeld hun handicap, leeftijd of ziekte (nog) niet kunnen werken of naar school gaan.
Dagbesteding is ook voor ouderen met een beperking om actief te blijven, onder de mensen te zijn en/of om de mantelzorger te ontlasten.

Welke mogelijkheden voor dagbesteding zijn er?

Dagbesteding kan bestaan uit ‘beschut’ (onder begeleiding) werken, het maken van producten, een creatieve bezigheid en vaardigheden oefenen.

Onder welke wet valt de dagbesteding?

Dagbesteding voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor kinderen tot 18 jaar is dit de Jeugdwet.

Dagbesteding voor volwassenen is in Zwolle een algemene voorziening. Wat betekent dat?

Een volwassene die dagbesteding nodig heeft, kan zelf contact opnemen met SamenZwolle. U heeft dus geen indicatie, verwijzing of beschikking nodig.

Dagbesteding voor kinderen is een individuele voorziening. Wat betekent dat?

Voor dagbesteding voor kinderen is een beschikking nodig van de gemeente. U kunt hiervoor terecht bij het Sociaal wijkteam.

Van welke aanbieders dagbesteding kan ik gebruikmaken?

De gemeente Zwolle heeft een contract met 23 aanbieders in Zwolle. Met deze aanbieders zijn afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat de dagbesteding in de buurt zit waar mensen wonen. En dat de dagbesteding uitgaat van wat iemand wel kan (en niets van iemands beperking) en door de dagbesteding zelfstandiger wordt.

Bij SamenZwolle kunt u terecht voor advies over dagbesteding.

Mijn aanbieder heeft geen contract met de gemeente Zwolle. Wat nu?

De gemeente Zwolle heeft met 23 aanbieders een contract. Er worden geen nieuwe contracten afgesloten. Neem contact op met SamenZwolle voor advies over een geschikte dagbesteding.

Kan ik met een pgb dagbesteding inkopen?

Dagbesteding voor volwassenen kunt u niet betalen met een pgb. De dagbesteding wordt rechtstreeks betaald door de gemeente.

Dagbesteding voor kinderen kunt u wel betalen met een pgb.

Betaal ik een eigen bijdrage voor dagbesteding?

Aanbieders van dagbesteding kunnen een eigen bijdrage vragen. Dit is van maximaal € 5 per week. Zij kunnen ook een bijdrage vragen voor onkosten zoals koffie, thee of maaltijden.
U betaalt geen eigen bijdrage voor dagbesteding via het CAK.

Wie regelt en betaalt het vervoer naar de dagbesteding?

Uitgangspunt is dat de dagbesteding in de wijk en zo dicht mogelijk bij het woonadres is. We gaan er vanuit dat u met eigen vervoer van en naar de dagbesteding gaat. Is dit niet mogelijk? Dan regelt en betaalt de aanbieder van de dagbesteding het vervoer.

Wat is het verschil tussen arbeidsmatige en niet-arbeidsmatige dagbesteding?

Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op het maken van producten voor de verkoop of het leveren van diensten. Niet-arbeidsmatige activiteiten is gericht op educatie, daginvulling en/of zingeving.