Mantelzorg

Wie is mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, familielid, vriend of kennis. Mantelzorgers zijn geen professionele zorgverleners, maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met de hulpbehoevende. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief.

Ook kinderen kunnen in het gezin mantelzorgtaken hebben.

Wat is het verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg?

De hulp en zorg die wordt gegeven door vrijwilligers, maar ook door mantelzorgers wordt ook wel informele zorg genoemd.
Hoewel zorgvrijwilligers en mantelzorgers onbetaald hulp geven, is er wel degelijk een verschil. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze. Mantelzorg overkomt je omdat iemand in je directe omgeving zorg nodig heeft.

Meer over vrijwilligerswerk

Worden kinderen, vrienden en buren worden verplicht om anderen te helpen?

De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen vrienden of buren niet verplicht. Mantelzorgers, vrienden en familie (het sociale netwerk) zijn dus niet verplicht om te helpen. Het Sociaal wijkteam Zwolle mag wel bespreken of het sociale netwerk kan helpen.

In het gesprek met de cliënt vraagt de sociaal werker van het wijkteam ook of de mantelzorger hulp nodig heeft bij het uitvoeren van de mantelzorgtaken, zodat deze niet overbelast raakt.

Worden mantelzorgers betrokken bij de zorg?

De gemeente en het Sociaal wijkteam vinden het vanzelfsprekend dat professionele hulpverleners mantelzorgers betrekken bij de zorg voor het familielid. Niet om de zorg over te dragen, maar om daarin samen te werken. Bovendien kennen de mantelzorgers de cliënt heel goed, in vooral de dagelijkse gang van zaken. Door hun inbreng verbetert de zorg.

Veel organisaties vinden het al heel gewoon om mantelzorgers te betrekken.

Waarom worden mantelzorgers ondersteund?

De zorg voor iemand kan heel zwaar zijn, juist omdat zij een persoonlijke band met iemand hebben. Vaak hebben zij ook nog een gezin en een betaalde baan.

Veel mantelzorgers durven geen hulp te vragen of weten niet altijd dat er ondersteuningsmogelijkheden zijn. Voor mantelzorgers kan het een verademing zijn om even niet verantwoordelijk te zijn voor de dagelijkse zorg.

Welke ondersteuningsmogelijkheden zijn er?

Logeerzorg

Mantelzorgers kunnen voor hun beginnend dementerende naaste logeerzorg regelen. Cliënten verblijven kort in een zorginstelling en draaien mee in de huiselijke setting. Het logeren in een zorghuis helpt vaak ook om de drempel naar speciale zorg voor dementerenden weg te nemen.

Daggast

De cliënt kan ook een dag in het zorghuis verblijven en gebruik maken van alle faciliteiten.

Mantelzorg Ontmoetingscafé in Zandhove

Met andere mantelzorgers van gedachten wisselen, dat kan eenmaal per twee maanden in het Mantelzorg Ontmoetingscafé van ’t Zand en Steunpunt Mantelzorg. Elke keer staat een ander thema centraal. Daarna is er de mogelijkheid om met elkaar te eten.

Steunpunt Mantelzorg Zwolle

  • Geeft informatie over bijvoorbeeld het ziektebeeld, wet- en regelgeving
  • verwijst naar instanties
  • organiseert themabijeenkomsten
  • biedt een luisterend oor
  • bemiddelt naar praktische hulp van vrijwilligers in de thuissituatie.

www.mantelzorgzwolle.nl

www.hetzand.nl

www.ijsselheem.nl

Wat is respijtzorg?

Zorgen voor een naaste kan zwaar zijn. Dan is het prettig de zorg af en toe even aan een ander over te kunnen laten, zodat je niet overbelast raakt. De tijdelijke en volledige overname van mantelzorgtaken heet respijtzorg.

Meer over respijtzorg

Wat is de mantelzorgwaardering?

De overheid vindt het belangrijk dat mantelzorgers ondersteund en gewaardeerd worden. Zij hebben daarom in de nieuwe Wmo vastgelegd dat gemeenten elk jaar een waardering aan de mantelzorgers geven.

De gemeenten bepalen zelf hoe zij de mantelzorgers ondersteunen en waarderen. De gemeente Zwolle heeft er voor gekozen om mantelzorgers individueel te waarderen, de dag van de mantelzorg te organiseren en door voorzieningen te financieren om mantelzorgers te informeren, adviseren, ondersteunen en te ontlasten.

U leest meer over de mantelzorgwaardering op de website van het Steunpunt mantelzorg van ZwolleDoet!.

Waar kan ik met vragen over het mantelzorgwaardering terecht?

Uw vragen kunt u stellen aan het Steunpunt Mantelzorg. U kunt zich dan direct laten registreren als mantelzorger (of cliënt met mantelzorg). dan ontvangt u automatische allerlei informatie over regelingen, activiteiten voor mantelzorgers. Zie ook www.zwolledoet.nl

Wat is een mantelzorgwoning?

Meer informatie over mantelzorgwoning