Ondersteuningsvormen en voorzieningen

Wat is een algemene voorziening?

Deze voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, met en zonder beperkingen. Voorbeelden zijn: Openbaar vervoer, buurthuizen, klussendienst, formulierenhulp, maaltijdenservice, ouderenadviseurs, consultatiebureau. Voor een algemene voorziening is geen toestemming van de gemeente nodig of een doorverwijzing van een instantie.
In Zwolle is de scootmobiel-pool een algemene voorziening.
Deze voorzieningen stellen mensen in staat om (ondanks hun beperkingen) zelfredzaam en zelfstandig te zijn en mee te blijven doen (participatie).

Wat is een individuele voorziening?

Dat zijn aanpassingen in huis en hulpmiddelen zoals een rolstoel, waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen.
In de Jeugdwet is ook sprake van individuele voorziening jeugd. Hiermee wordt bedoeld een maatwerkvoorziening voor jeugd.

Meer over jeugdhulp

Wat is een maatwerkvoorziening?

Als blijkt dat iemand niet zelf, met hulp van anderen of met algemene voorzieningen in staat is tot zelfredzaamheid of participatie, kan hij/zij in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening. Dat kan bijvoorbeeld beschermd wonen, logeerzorg, respijtzorg of thuisondersteuning zijn.

Wat is een collectieve voorziening?

Deze voorzieningen worden speciaal georganiseerd voor mensen met beperkingen. Het gebruik wordt gedeeld met anderen. Voorbeelden zijn: het depot voor scootmobielen en rolstoelen.

Wat wordt bedoeld met zorg in natura?

Bij zorg in natura (ZIN)  bepaalt en levert de zorgaanbieder de zorg, en regelt ook de administratie daaromheen. Hulpvragers maken met de zorgaanbieder afspraken over de manier waarop de ondersteuning geboden wordt.

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Een budget waarmee mensen zelf de zorg thuis kunnen regelen en inkopen voor bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kortdurend verblijf. Met een pgb organiseert men zelf de hulp die nodig is om thuis te kunnen blijven wonen.

Wat valt onder het kortdurend verblijf?

Tijdelijk of voor een paar keer in de week logeren in een zorginstelling. De cliënt moet aangewezen zijn op permanent toezicht. Kortdurend verblijf wordt vooral geregeld om de mantelzorger te ontlasten.

Welke hulp valt onder de Jeugd-GGZ?

Hulp aan kinderen, jongeren en jong-volwassenen van 0 tot 23 jaar, met psychiatrische of psychosociale klachten die zo ernstig zijn dat zij daardoor in hun ontwikkeling worden bedreigd.

Wat is respijtzorg?

Dat is de tijdelijke overname van (een deel van) de mantelzorgtaken. Zorgen voor een naaste kan zwaar zijn. Dan is het prettig de zorg af en toe even aan een ander over te kunnen laten, zodat de manetlzorger niet overbelast raakt.

Wat is beschut werken?

Voor mensen die beperkt kunnen werken (maximaal capaciteit van 30%) en met een dienstverband bij een ‘gewone’ werkgever of in de sociale werkvoorziening.