Participatiewet

Wat regelt de Participatiewet?

De participatiewet is een regeling voor werk en inkomen en iedereen die (gedeeltelijk) kan werken: de Participatiewet.
Deze wet regelt de ondersteuning van mensen bij het vinden van (aangepast) werk en het krijgen van een inkomen. Dat is een taak van de gemeente.
De Wet Werk en Bijstand (Wwb) voor mensen zonder werk en inkomen, een deel van de cliënten met een Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en jongeren met een beperking die gedeeltelijk kunnen werken vallen onder de Participatiewet.

Wat zijn de uitgangpunten van de Participatiewet?

Iedereen doet mee, iedereen werkt. Iedereen die kan werken doet dat naar eigen kunnen. Zij die (tijdelijk) niet kunnen werken zetten zich in door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of door naar onderwijs.

Krijg ik begeleiding bij vinden van werk?

Mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het krijgen van een inkomen en voor vinden van een betaalde baan.
Mensen die niet op eigen kracht aan werk kunnen vinden, biedt de gemeente samen met werkgevers en maatschappelijke organisaties, ondersteuning op maat.
Jongeren tot 27 jaar zijn hierop een uitzondering. Werkloze jongeren met of zonder uitkering krijgen vanaf het eerste contact ondersteuning op maat.

Wat is de Wajongregeling?

Jongeren die die volledig arbeidsongeschikt zijn, vallen onder de Wajong (Wet Arbeidsongeschikte Jongeren).
Jongeren met een beperking die (aangepast) kunnen werken, vallen onder de Participatiewet.
Kijk voor meer uitleg op de site van de UWV met handige filmpjes. En leg je vragen voor aan jouw begeleider bij de UWV zodat je weet waar je aan toe bent.