Vrijwilligerswerk (Q&A's)

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is werk dat onbetaald en zonder verplichtingen gedaan wordt voor anderen of de samenleving.

Welke voorwaarden gelden voor vrijwilligerswerk?

De inzet van vrijwilligers mag geen winstoogmerk hebben en mag niet concurreren met betaald werk. Het werk moet een aanvullend karakter hebben en mag geen betaald werk verdringen.

Waarom is vrijwilligerswerk belangrijk?

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor sportverenigingen, culturele instellingen, wijkverenigingen en organisaties zoals het Rode Kruis en de Zonnebloem. Denk aan de vrijwillige trainers, de gastvrouwen in ziekenhuizen die patiënten een welkom gevoel geven, de jaarlijkse schoonmaakactie in de wijk of de oude dame in de straat die elke week weer blij is dat de buurjongen de vuilnis aan de straat zet.

Met vrijwilligerswerk blijven mensen actief, doen zij sociale contacten op en kunnen zij nieuwe vaardigheden leren.

Wat is informele zorg?

De hulp en zorg die wordt gegeven door vrijwilligers, maar ook door mantelzorgers wordt ook wel informele, onbetaalde zorg genoemd. We praten over formele zorg als deze wordt geven door betaalde medewerkers, professionals van organisaties zoals het maatschappelijk werk de Kern.

Wat is het verschil tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk?

Hoewel zorgvrijwilligers en mantelzorgers onbetaald hulp geven, is er wel een verschil. Het doen van vrijwilligerswerk is een vrije keuze. Mantelzorg overkomt je omdat iemand in je directe omgeving hulp of zorg nodig heeft.

Hoe vind ik vrijwilligerswerk?

De Vrijwilligerscentrale Zwolledoet! heeft een vrijwilligersvacaturebank. Daar kunt u vacatures in plaatsen als u op zoek bent naar een vrijwilliger en vacatures vinden als u vrijwilligerswerk zoekt.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?

Doet u vrijwilligerswerk en krijgt u bijvoorbeeld een ongeval of schade? Dan bent u niet automatisch verzekerd. Vraag dus na welke regels gelden bij de organisatie waar u vrijwilligerswerk doet.

De gemeente Zwolle heeft een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten. Deze is bedoeld als een aanvulling op uw eigen verzekering, niet als vervanging.

Meer over collectieve verzekering

Ik heb een uitkering. Mag ik dan vrijwilligerswerk doen?

Als u een uitkering heeft, mag u vrijwilligerswerk doen. Er gelden wel voorwaarden. Uw vrijwilligerswerk mag betaald werk niet in de weg staan. Het vrijwilligerswerk mag ook uw kansen op betaald werk niet verkleinen. Daarnaast mag u geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering betaald zou krijgen.

Bent u ouder dan 27 jaar? En ontvangt u een kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan wordt deze vergoeding niet ingehouden op uw uitkering. Er geldt wel een bedrag van maximaal € 150,- per maand. Per jaar is het € 1.500,-.

Vraagt u vooraf aan de uitkeringsinstantie toestemming voor het vrijwilligerswerk om misverstanden te voorkomen.

Mag ik van de belastingdienst vrijwilligerswerk doen?

Als u vragen heeft over uw belastingaangifte, kan de Belastingdienst u verder helpen.

Waar vind ik meer informatie over vrijwilligerswerk?

Er zijn verschillende organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden of vrijwilligers ondersteunen en u kunnen informeren over allerlei onderwerpen rond vrijwilligerswerk.

Ik wil een activiteit organiseren met hulp van vrijwilligers. Kan ik daarvoor subsidie aanvragen?

De gemeente Zwolle heeft  een aantal subsidieregelingen.
U kunt ook voor informatie terecht bij het Subsidieloket.