CAK gestart met verzenden facturen eigen bijdrage Wmo

Heeft u in 2020 Wmo-ondersteuning gehad? Dan kan het zijn dat u hiervoor nu pas een factuur krijgt van het CAK.

Het CAK had langere tijd te maken met een technisch probleem. Daardoor kon het CAK geen facturen versturen voor de eigen bijdrage Wmo.

Heeft u dit jaar Wmo-ondersteuning gehad? Dan ontvangt u daarvoor vanaf september de factuur van het CAK. Voor de maanden april en mei ontvangt u geen factuur. Dat heeft te maken met corona. Voor alle overige maanden verstuurt het CAK wel facturen.  

Meer informatie over de eigen bijdrage staat op de website van het CAK.