Werken bij...

Het Sociaal wijkteam werkt aan de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee bouwt het wijkteam in Zwolle mee aan een samenleving waar inwoners zelf keuzes kunnen maken om zo zelfstandig mogelijk te leven. Een samenleving waar we omzien naar elkaar en iedereen kan meedoen. Alle inwoners van Zwolle kunnen bij het wijkteam terecht.

Het sociaal werkers van het wijkteam werken in de wijk, dicht bij de inwoners. Het wijkteam staat voor toegankelijkheid en gelijkwaardigheid, met focus op eigen kracht en de context waarin de individuele inwoner of het gezin zich begeeft. Daarbij wil het wijkteam humaan, daadkrachtig, verbindend en inspirerend zijn.

Uitgangspunt is de inwoner (0 tot 120 jaar) en zijn leefsituatie. De sociaal werkers signaleren, geven informatie en advies, verhelderen hulpvragen, verkennen de eigen-kracht mogelijkheden van de inwoner, bieden kortdurende (psychosociale) ondersteuning, behartigen belangen, activeren inwoners, wijzen voorzieningen of specialistische hulpverlening toe, treden op als procesregisseur en geven vorm aan preventieactiviteiten. Daarbij werken zij samen met partners in de wijk, stad en regio.

Het Sociaal wijkteam is een lerende organisatie. Tegelijkertijd wordt er gebruikgemaakt van jarenlange deskundigheid en ervaring, opgedaan bij Travers, Jeugdbescherming Overijssel, De Kern maatschappelijk werk, MEE IJsseloevers en de gemeente Zwolle. 

Meer informatie over solliciteren bij het Sociaal wijkteam

Meer informatie over stage bij het Sociaal wijkteam