Scholen

Het Sociaal wijkteam werkt nauw samen met scholen. Scholen kennen hun leerlingen. Daardoor kunnen zij problemen snel signaleren en kunnen ze verwijzen naar hulp.

Die hulp is dichtbij: Op alle basisscholen werken namelijk jeugd- en gezinswerkers van het Sociaal wijkteam. Zij ondersteunen scholen op het gebied van bijvoorbeeld participatie, opvoeding en armoede.

Scholen hoeven armoede niet op te lossen, maar kunnen wel alert zijn op signalen, het onderwerp bespreekbaar maken en drempels naar hulp verlagen. Ze kunnen hierbij gebruikmaken van deze documenten:

Waaier financiële krapte.pdf

Extra's voor gezinnen met een laag inkomen.pdf

Poster voor docenten.pdf 

Omgaan met armoede op scholen - handreiking voor po en vo.pdf