Scholen

Het Sociaal wijkteam werkt nauw samen met scholen. Scholen kennen hun leerlingen. Daardoor kunnen zij problemen snel signaleren en kunnen ze verwijzen naar hulp.

Die hulp is dichtbij: Op alle basisscholen werken namelijk jeugd- en gezinswerkers van het Sociaal wijkteam. Zij ondersteunen scholen op het gebied van bijvoorbeeld participatie, opvoeding en armoede.

Scholen hoeven armoede niet op te lossen, maar kunnen wel alert zijn op signalen, het onderwerp bespreekbaar maken en drempels naar hulp verlagen. Om scholen hiermee op weg te helpen, is een signaleringswaaier gemaakt:Waaier financiële krapte.pdf