Rolstoelen

Heeft u moeite om zich in en om uw woning te verplaatsen en denkt u langdurig een rolstoel nodig te hebben? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam. We bekijken dan samen met u wat voor u mogelijkheden. 

Als u tijdelijk (maximaal 6 maanden) een rolstoel nodig heeft, kunt u deze lenen bij de thuiszorgwinkel Vegro of Medipoint.

Komt u volgens het Sociaal wijkteam in aanmerking voor een rolstoel? Dan kunt u kiezen uit twee leveranciers: Meyra of Welzorg. Als u niet kiest, wordt u ingedeeld op basis van het Sociaal wijkteam waaronder u valt:

  • Sociaal wijkteam Noord en West: Meyra. 
  • Sociaal wijkteam Midden, Oost en Zuid: Welzorg.

Er zijn verschillende soorten rolstoelen. Welke rolstoel voor u geschikt is, hangt af van verschillende factoren. De medewerker van Meyra of Welzorg bespreekt met u wat u van de rolstoel verwacht. Wilt u de rolstoel bijvoorbeeld vooral buitenshuis gebruiken of bent u volledig afhankelijk van uw rolstoel? De medewerker van Meyra of Welzorg bekijkt samen met u welke rolstoel het beste bij uw situatie past.

Sportvoorzieningen

Om in aanmerking te komen voor sportvoorzieningen zoals een sportrolstoel, moet u aantonen dat u een sport beoefent. U kunt eenmaal per drie jaar een bedrag krijgen voor aankoop, onderhoud en reparatie van een sportrolstoel. Of voor het aanschaffen van een andere sportvoorziening.

Aanvragen

Neemt u contact op met het Sociaal wijkteam:

Er volgt een gesprek met de sociaal werker van het Sociaal wijkteam. Als in dit gesprek met u is afgesproken dat u in aanmerking komt voor een rolstoel, dan geeft de sociaal werker dit door aan Welzorg of Meyra.

Een medewerker van Welzorg of Meyra neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij u thuis. Wilt u liever ergens anders afspreken, of is afspreken bij u thuis niet mogelijk? Overleg dit dan met Meyra of Welzorg.  

Voorwaarden

De sociaal werker van het Sociaal wijkteam Zwolle bekijkt of een rolstoel noodzakelijk is voor u. Als u in aanmerking komt voor een rolstoel, verzorgt Meyra of Welzorg de rolstoel voor u. Bij aflevering vraagt Meyra of Welzorg u een afleverbrief te ondertekenen. Zo ligt in uw dossier vast dat u een rolstoel in bruikleen hebt van de gemeente Zwolle.

Een tijdelijke rolstoel, die u bijvoorbeeld nodig heeft na een gebroken been, wordt niet verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kunt u rechtstreeks terecht bij een thuiszorgwinkel.

Kosten

Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam.

Bijzonderheden

Wanneer is vastgesteld dat u een rolstoel nodig hebt, kunt u kiezen tussen een rolstoel in natura of een persoonsgebonden budget.

In natura

Bij de rolstoel in natura wordt via de leverancier van de gemeente een rolstoel in bruikleen verstrekt.

Persoonsgebonden budget

Bij de keuze voor een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een geldbedrag toegekend. Daarmee kunt u een rolstoel inkopen waar u zelf wilt. Eventueel moet u zelf een deel bijbetalen als het Pgb niet toereikend is. Ook bent u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de verzekering van de rolstoel.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen: