Rolstoelen

Heb je moeite om je in en om uw woning te verplaatsen en denk je langdurig een rolstoel nodig te hebben? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam. We bekijken dan samen met jou wat mogelijk is. 

Let op: als je tijdelijk (maximaal 6 maanden) een rolstoel nodig heb, kun je deze lenen bij de thuiszorgwinkel Vegro of Medipoint. 

Kom je volgens het Sociaal wijkteam in aanmerking voor een rolstoel? Dan kun je kiezen uit twee leveranciers: Meyra of Welzorg. Als je niet zelf kiest, word je ingedeeld op basis van het Sociaal wijkteam waaronder je valt: 

  • Sociaal wijkteam Noord en West: Meyra.
  • Sociaal wijkteam Midden, Oost en Zuid: Welzorg.

Soorten rolstoelen

Er zijn verschillende soorten rolstoelen. Welke rolstoel voor jou geschikt is, hangt af van verschillende factoren. De medewerker van Meyra of Welzorg bespreekt met jou wat je van de rolstoel verwacht. Wil je de rolstoel bijvoorbeeld vooral buitenshuis gebruiken? Of ben je volledig afhankelijk van uw rolstoel? De medewerker van Meyra of Welzorg bekijkt samen met jou welke rolstoel het beste bij jouw situatie past.

Sportvoorzieningen

Om in aanmerking te komen voor sportvoorzieningen zoals een sportrolstoel, moet je aantonen dat je een sport beoefent. Je kunt eenmaal per drie jaar een bedrag krijgen voor aankoop, onderhoud en reparatie van een sportrolstoel. Of voor het aanschaffen van een andere sportvoorziening.

Contact

Meer weten? Of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op. 

Aanvragen

Neem contact op met het Sociaal wijkteam om de rolstoel aan te vragen. Er volgt een gesprek met de sociaal werker van het Sociaal wijkteam. Als in dit gesprek met jou is afgesproken dat je in aanmerking komt voor een rolstoel, dan geeft de sociaal werker dit door aan Welzorg of Meyra.

Een medewerker van Welzorg of Meyra neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij jou thuis. Wil je liever ergens anders afspreken, of is afspreken bij jou thuis niet mogelijk? Overleg dit dan met Meyra of Welzorg.  

Voorwaarden

De sociaal werker van het Sociaal wijkteam Zwolle bekijkt of een rolstoel noodzakelijk is voor jou. Als je in aanmerking komt voor een rolstoel, verzorgt Meyra of Welzorg de rolstoel voor je. Bij aflevering vraagt Meyra of Welzorg je een afleverbrief te ondertekenen. Zo ligt in jouw dossier vast dat je een rolstoel in bruikleen hebt van de gemeente Zwolle.

Een tijdelijke rolstoel, die je bijvoorbeeld nodig heeft na een gebroken been, wordt niet verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kun je rechtstreeks terecht bij een thuiszorgwinkel.

Kosten

Voor een rolstoel betaal je geen eigen bijdrage.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. 

Bijzonderheden

Wanneer is vastgesteld dat je een rolstoel nodig hebt, kun je kiezen tussen een rolstoel in natura of een persoonsgebonden budget.

In natura

Bij de rolstoel in natura wordt via de leverancier van de gemeente een rolstoel in bruikleen verstrekt.

Persoonsgebonden budget

Bij de keuze voor een persoonsgebonden budget (Pgb) krijg je een geldbedrag toegekend. Daarmee kun je een rolstoel inkopen waar je zelf wilt. Eventueel moet je zelf een deel bijbetalen als het Pgb niet toereikend is. Ook ben je zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de verzekering van de rolstoel.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Kijk voor meer informatie op: