Rolstoelen

Bent u slecht ter been en denkt u in aanmerking te komen voor een rolstoel? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam. Een medewerker van het Sociaal wijkteam bekijkt samen met u wat voor u mogelijkheden zijn.

Er zijn verschillende soorten rolstoelen:

  • een duwrolstoel
  • een handbewogen rolstoel
  • een elektrische binnen- of buitenrolstoel
  • een kinderrolstoel

Deze rolstoelen zitten in het ‘kernassortiment’ dat Welzorg van de gemeente Zwolle mag verstrekken. De medewerker van Welzorg bekijkt samen met u welke rolstoel uit dit kernassortiment het beste bij uw situatie past. Ook is het mogelijk om in specifieke situaties een volledige maatwerk rolstoel te krijgen.

Welke rolstoel voor u geschikt is, hangt af van verschillende factoren. De medewerker van Welzorg bespreekt met u wat u van de rolstoel verwacht. Wilt u de rolstoel bijvoorbeeld vooral buitenshuis gebruiken of bent u volledig afhankelijk van uw rolstoel?

Sportvoorzieningen

Om in aanmerking te komen voor sportvoorzieningen zoals een sportrolstoel, moet u aantonen dat u een sport beoefent. U kunt eenmaal per drie jaar een bedrag krijgen voor aankoop, onderhoud en reparatie van een sportrolstoel. De rolstoelen worden geleverd door Welzorg. Voor meer informatie kunt u kijken op www.welzorg.nl.

Aanvragen

Neemt u contact op met het Sociaal wijkteam:

Er volgt een gesprek met een medewerker van het Sociaal wijkteam. Als in dit gesprek met u is afgesproken dat u in aanmerking komt voor een rolstoel, dan geeft de medewerker van het Sociaal wijkteam dit aan Welzorg door.

Een medewerker van Welzorg neemt vervolgens contact met u op om een afspraak te maken. Deze afspraak vindt plaats in de Welzorg Winkel, aan de Willemsvaart 16 in Zwolle. Wilt u liever dat de afspraak bij u thuis plaatsvindt? Dan kunt u dit overleggen met de medewerker van Welzorg.

Voorwaarden

De medewerker van het Sociaal wijkteam Zwolle bekijkt of een rolstoel noodzakelijk is voor u. Als u in aanmerking komt voor een rolstoel, verzorgt Welzorg de rolstoel voor u. Bij aflevering vraagt Welzorg u een afleverbrief te ondertekenen. Zo ligt in uw dossier vast dat u een rolstoel in bruikleen hebt van de gemeente Zwolle.

Een tijdelijke rolstoel, die u bijvoorbeeld nodig hebt na een gebroken been, wordt niet verstrekt vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor kunt u rechtstreeks terecht bij een Thuiszorgwinkel of de Welzorg Winkel.

Kosten

Voor een rolstoel betaalt u geen eigen bijdrage.

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam.

Bijzonderheden

Wanneer is vastgesteld dat u een rolstoel nodig hebt, kunt u een keuze maken tussen een rolstoel in natura of een persoonsgebonden budget.

In natura

Bij de rolstoel in natura wordt via de leverancier van de gemeente een rolstoel in bruikleen verstrekt. Hierbij hanteert de gemeente een zogenaamd ‘kernpakket'. In het kernpakket zit een aantal soorten rolstoelen. Eerst wordt gekeken of één van deze rolstoelen bij uw situatie past. Is dit niet het geval, dan wordt gekeken of een ander type rolstoel geschikt is voor u.

Persoonsgebonden budget

Bij de keuze voor een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt u een geldbedrag toegekend. Daarmee kunt u een rolstoel inkopen waar u zelf wilt. Eventueel dient u zelf een deel bij te betalen indien het Pgb niet toereikend is. Ook bent u zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de verzekering van de rolstoel.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen: