Scootmobiel

Voor da­ge­lijk­se bood­schap­pen en con­tac­ten leggen we klei­ne af­stan­den af. Als dat niet lukt met open­baar ver­voer, (snor/aangepaste) fiets, rol­stoel, rol­la­tor of wan­del­stok. En het aan­vul­lend open­baar ver­voer is voor jou geen (vol­le­di­ge) op­los­sing. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een scootmobiel.

De scoot­mo­biel is bedoeld voor so­ci­aal ver­voer in jouw di­rec­te woon­om­ge­ving. Ook kun je de scoot­mo­biel ge­brui­ken voor vrij­wil­li­gers­werk en me­di­sche be­zoe­ken.

De sociaal werker van het Sociaal wijkteam Zwolle bekijkt of een scootmobiel noodzakelijk is voor jou. Als je in aanmerking komt voor een scootmobiel, verzorgt Meyra of Welzorg de scootmobiel. Bij aflevering vraagt Meyra of Welzorg je een afleverbrief te ondertekenen. Zo ligt in jouw dossier vast dat je een scootmobiel in bruikleen hebt van de gemeente Zwolle.

Contact

Meer weten? Of heb je een vraag? Neem dan contact met ons op. 

Aanvragen

Neem contact op met het Sociaal wijkteam om de scootmobiel aan te vragen. Er volgt een gesprek met de sociaal werker van het Sociaal wijkteam. Als in dit gesprek met jou is afgesproken dat je in aanmerking komt voor een scootmobiel, dan geeft de sociaal werker dit door aan Welzorg of Meyra.

Een medewerker van Welzorg of Meyra neemt vervolgens contact met je op om een afspraak te maken. Deze afspraak is meestal bij jou thuis. Wil je liever ergens anders afspreken, of is afspreken bij jou thuis niet mogelijk? Overleg dit dan met Meyra of Welzorg.  

Bij de aanvraag wordt onderzocht of de scoot­mo­biel ge­stald en op­ge­la­den kan wor­den. Of dat er kan een stal­ling met op­laad­punt ge­maakt moet worden.

Kosten

Je betaalt een eigen bijdrage voor een scootmobiel.

De eigen bijdrage is maximaal € 19,- per maand per huishouden. Ook als je meerdere Wmo-voorzieningen heeft, betaal je maximaal € 19,- per maand.

Ben je getrouwd of heb je een partner? En heeft minimaal 1 van u de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt? Dan betaal je geen eigen bijdrage. 

Heb je via de gemeente Zwolle de Gemeentepolis? Dan wordt jouw eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen mogelijk vergoed. Vraag hiernaar bij Salland Zorgverzekeringen.

Contact

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen. 

Bijzonderheden

Wanneer is vastgesteld dat je een scootmobiel nodig hebt, kun je kiezen tussen een scootmobiel in natura of een persoonsgebonden budget.

In natura

Bij de scootmobiel in natura wordt via de leverancier van de gemeente een scootmobiel in bruikleen verstrekt.

Persoonsgebonden budget

Bij de keuze voor een persoonsgebonden budget (Pgb) krijg je een geldbedrag toegekend. Daarmee kun je een scootmobiel inkopen waar je zelf wilt. Eventueel moet je zelf een deel bijbetalen als het Pgb niet toereikend is. Ook ben je zelf verantwoordelijk bent voor het onderhoud en de verzekering van de scootmobiel.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op plaatselijk beleid en/of landelijke wetgeving.

Kijk voor meer informatie op: