Thuisondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding worden Thuisondersteuning. Hieronder leest u wat dat betekent. 

Huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding worden Thuisondersteuning. Waarom verandert dat?

De gemeente Zwolle koopt ondersteuning in bij zorgaanbieders. Deze zorgaanbieders leveren nu verschillende soorten diensten. Om ervoor te zorgen dat zij meer gaan samenwerken, zijn er nieuwe voorwaarden. Daarover hebben de gemeente Zwolle, zorgaanbieders en de Participatieraad afspraken gemaakt. Huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding worden per 1 juni 2018 Thuisondersteuning.   

Wat verandert er straks voor mij?

Dat ligt aan uw situatie en aan uw ondersteuningsvraag. Zorgaanbieders gaan meer met elkaar en met andere organisaties samenwerken. Dat kan handig voor u zijn. Bijvoorbeeld als u ook hulp nodig heeft bij uw administratie of bij het boodschappen doen. Of als u nieuwe mensen wilt leren kennen of meer wilt bewegen.     

Welke zorgaanbieders ontvangen een contract Thuisondersteuning?

De gemeente heeft 30 zorgaanbieders geselecteerd.

Mijn zorgaanbieder krijgt geen contract Thuisondersteuning. Wat nu?

Het kan zijn dat u in 2018 of 2019 van aanbieder moet wisselen. Dat is afhankelijk van verschillende dingen. Uw zorgaanbieder kan bijvoorbeeld gaan samenwerken met één van de zorgaanbieders die wel een contract Thuisondersteuning heeft. In dat geval hoeft u misschien niet te wisselen. Ook hangt het af van wanneer uw toekenning afloopt. Als u van aanbieder moet wisselen, geldt er een overgangsregeling. Zodat de wisseling geleidelijk en zorgvuldig verloopt.

Moet ik nu iets doen?

Nee, u hoeft nu zelf niets te doen. Alleen als u van aanbieder moet wisselen, neemt de zorgaanbieder of het Sociaal wijkteam contact met u op. U zoekt dan samen naar een passende oplossing. 
Verder geldt de normale werkwijze: Als uw voorziening afloopt, kunt u 8 weken van tevoren contact opnemen met het Sociaal wijkteam. De sociaal werker bekijkt dan samen met u uw situatie en of u een nieuwe voorziening nodig heeft. 

Mag ik overstappen naar een nieuwe zorgaanbieder?

Ja, dat mag. Houdt u rekening met een opzegtermijn van één kalendermaand. De overstap moet u doorgeven aan uw zorgaanbieder en uw contactpersoon van het Sociaal wijkteam.

Ik heb een pgb. Wat nu?

Tijdens de looptijd van uw toekenning verandert er niets. Bij een nieuwe toekenning wordt bekeken hoe hoog uw budget wordt. 

Ik heb een vraag hierover. Waar kan ik terecht?

Bespreekt u uw vraag met uw zorgaanbieder. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met de sociaal werker van het Sociaal wijkteam.