Waardering voor mantelzorgers

Mantelzorgers doen belangrijk werk. Daar hoort een waardering bij. Daarom is er jaarlijks een attentie voor mantelzorgers beschikbaar. U kunt deze attentie aanvragen bij het Steunpunt Mantelzorg. Op hun website vindt u meer informatie.