Wat uw mantelzorger kan doen voor het gesprek

U mag altijd uw mantelzorger meenemen naar het gesprek met het Sociaal wijkteam. Uw mantelzorger kan zich voorbereiden op dit gesprek. Zodat hij/ zij tijdens het gesprek kan aangeven of hij/zij zich erg belast voelt, en of er meer hulp moet komen. Daarom kan uw mantelzorger alvast nadenken over deze vragen:

  • Hoe (over)belast voel ik mij?
  • Kan ik het mantelzorgen nog combineren met mijn privéleven?
  • Welke zorgtaken kan ik wel doen?
  • Welke zorgtaken kan ik niet doen?
  • Wat heb ik nodig om te kunnen blijven mantelzorgen?
  • Als de situatie verandert van de persoon voor wie u zorgtaken doet: wat gebeurt er dan? Welke hulp is er dan nodig?

De sociaal werker kan deze vragen met u bespreken. En als dat nodig is, kunt u samen bespreken wat een oplossing kan zijn.

Meer informatie

Wilt u meer weten over mantelzorg? Informatie over bijvoorbeeld ondersteuning, activiteiten en de mantelzorgwaardering vindt u op deze pagina. U kunt ook contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg.