Stage bij het wijkteam

Het Sociaal wijkteam investeert in ontwikkeling en dat doen we op meerdere vlakken. We nemen dan ook graag stagiairs aan. Per jaar hebben wij plek voor circa tien stagiairs op hbo-niveau. Daarbij werken we samen met VIAA Gereformeerde Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim. Studenten van andere hogescholen zijn ook van harte welkom om bij ons te solliciteren. 

Als stagiair doe je bij ons veel werkervaring op en draai je mee als beginnend professional. Tijdens een introductieprogramma leer je andere stagiairs kennen en krijg je een eerste indruk van de werkzaamheden bij het wijkteam. Na een inwerkperiode krijg je de ruimte om steeds zelfstandiger zaken op te pakken. Met de andere stagiairs volg je maandelijks leerbijeenkomsten, waar ruimte is voor intervisie, het uitwisselen van ervaringen, feedback en het bespreken van dilemma’s.

Twee soorten stages

Bij het Sociaal wijkteam zijn twee stages mogelijk:

 • Meewerkstage: Dit is een jaarstage, bedoeld voor derdejaars studenten Social Work. Het startmoment is elk jaar in september en februari voor 32 uur per week.
   
 • Afstudeerstage of –onderzoek: Heb je een voorstel voor een onderzoek binnen ons wijkteam? Stuur dan een e-mail naar: praktijkbureau@swt.zwolle.nl.

Arbeidsvoorwaarden stage

 • Stagevergoeding: Als stagiair krijg je een vergoeding. Je verricht immers waardevol werk voor het Sociaal wijkteam Zwolle. Een stagevergoeding wordt toegekend als de stage langer dan drie maanden duurt.
   
 • Reiskostenvergoeding: Als je een student-OV-kaart (week) hebt, ontvang je geen reiskostenvergoeding. Is je situatie anders? Wij zijn flexibel in de vergoeding van reiskosten.
   
 • Praktijkbegeleiding: Natuurlijk krijg je deskundige begeleiding. Je praktijkbegeleider heeft veelal meerdere jaren werkervaring als maatschappelijk werker. De begeleiding bestaat onder meer uit het bespreken van casuïstiek, het bespreken van je (leer)ontwikkeling, het houden van tussenevaluaties en het geven van een eindbeoordeling.

Solliciteren?

De stageplaatsen kunnen twee keer per jaar ingevuld worden. Voor meewerkstages die in september starten, hanteren we 1 april als uiterste inzenddatum voor je sollicitatie. Voor meewerkstages met een start in februari geldt 1 november als uiterste inzenddatum. We ontvangen je sollicitatie graag per brief, voorzien van een CV, naar: praktijkbureau@swt.zwolle.nl.  

Vacaturetekst stage Sociaal wijkteam Zwolle.pdf