Eigen bijdrage in 2021

Ondersteuning door Sociaal wijkteam

Voor de ondersteuning van het Sociaal wijkteam zelf hoeft u geen bijdrage te betalen. Als het nodig is, brengt de sociaal werker u in contact met andere hulpverleners. Eventueel moet u dan wel een bijdrage betalen voor de ondersteuning die u daar krijgt. 

Maatwerkvoorzieningen Wmo

U betaalt een eigen bijdrage voor: 

  • Thuisondersteuning
  • Hulpmiddelen voor volwassenen (behalve rolstoelen)
  • Woningaanpassingen
  • Losse woonvoorzieningen
  • Kortdurend verblijf
  • Dagbesteding

In 2021 is de eigen bijdrage maximaal € 19,- per maand per huishouden. Ook als u meerdere Wmo-voorzieningen heeft, betaalt u maximaal € 19,- per maand. De eigen bijdrage is hetzelfde als in 2020. 

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal 1 van u de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt? Dan betaalt u geen eigen bijdrage. 

Heeft u via de gemeente Zwolle de Gemeentepolis? Dan wordt uw eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen mogelijk vergoed. Vraag hiernaar bij Salland Zorgverzekeringen.

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp betaalt u géén eigen bijdrage.

Beschermd wonen

U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. Het CAK bepaalt hoeveel. Daarvoor kijkt het CAK naar uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Heeft u pgb voor beschermd wonen? Of krijgt u de begeleiding thuis? Dan betaalt u in 2021 een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand.

Dagbesteding

U betaalt soms een onkostenvergoeding van maximaal € 5,- per week. Voor bijvoorbeeld koffie, thee of maaltijden betaalt u soms ook een bijdrage aan het dagbestedingscentrum.

Algemene voorzieningen

Voor sommige algemene voorzieningen betaalt u een onkostenvergoeding.

Eigen bijdrage betalen aan CAK

U betaalt de eigen bijdrage aan het CAK.