Klachten

Niet tevreden?

De medewerkers van het Sociaal wijkteam willen u zo goed mogelijk ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de ondersteuning die u krijgt. Gaan er in uw ogen dingen niet goed of bent u ergens ontevreden over? Het is belangrijk dat u dat laat weten. Neemt u dan contact op met uw sociaal werker van het wijkteam. Dat kan telefonisch of door het klachtenformulier in te vullen.

Hulp bij het bespreken van een klacht 

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Zoals een familielid, vriend of uw mantelzorger. U kunt ook contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang. Als het gaat om jeugdhulp, kunt u ondersteuning vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Klacht over zorgaanbieder 

Een klacht over uw zorgaanbieder bespreekt u met de zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit? Geeft u dit dan aan bij het Sociaal wijkteam. Dat kan telefonisch of via het klachtenformulier. De sociaal werker probeert vervolgens tussen u en de zorgaanbieder te bemiddelen. 

Klacht over middelen van Welzorg

Hebt u een probleem met uw Wmo-hulpmiddel van Welzorg? Neem dan contact op met Welzorg. Welzorg heeft voldoende monteurs om uw hulpmiddel te repareren. Bent u niet tevreden over de oplossing die Welzorg biedt? Neem dan contact op met uw sociaal werker van het Sociaal wijkteam. 

Klacht over individuele voorziening Wmo

Klachten over de individuele voorzieningen Wmo kunt u melden bij het Meldpunt Wmo van Zorgbelang Overijssel. De medewerkers helpen u om een oplossing te vinden voor uw klacht. U kunt uw klacht digitaal doorgeven of via telefoonnummer 0900 - 243 7070.

Klacht over Wmo-vervoer

Klachten over Wmo-vervoer kunt u melden bij Zorgbelang Overijssel. De medewerkers helpen u om een oplossing te vinden voor uw klacht. U kunt uw klacht digitaal doorgeven of via telefoonnummer (074) 291 3597. Zorgbelang Overijssel werkt onafhankelijk van het Sociaal wijkteam.