Klachten

Niet tevreden?

De medewerkers van het Sociaal wijkteam willen u zo goed mogelijk ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de ondersteuning die u krijgt. Gaan er in uw ogen dingen niet goed of bent u ergens ontevreden over? Het is belangrijk dat u dat laat weten. Neemt u dan contact op met uw sociaal werker van het wijkteam. Dat kan telefonisch of door het formulier in te vullen.

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Zoals een familielid, vriend of uw mantelzorger. U kunt ook contact opnemen met Adviespunt Zorgbelang. Als het gaat om jeugdhulp, kunt u ondersteuning vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ).

Klacht indienen over Sociaal wijkteam

Wilt u alsnog een klacht indienen over het Sociaal wijkteam? Dan doet u dit bij de gemeente Zwolle. U leest hier hoe u dit doet.

Klacht over zorgaanbieder 

Een klacht over uw zorgaanbieder bespreekt u met de zorgaanbieder. Komt u er samen niet uit? Geeft u dit dan aan bij het Sociaal wijkteam. Dat kan telefonisch of via het formulier. De sociaal werker probeert vervolgens tussen u en de zorgaanbieder te bemiddelen. 

Klacht over middelen van Meyra of Welzorg

Hebt u een probleem met uw Wmo-hulpmiddel van Meyra of Welzorg? Neem dan contact op met Meyra of Welzorg. Zij hebben voldoende monteurs om uw hulpmiddel te repareren. Bent u niet tevreden over de oplossing die Meyra of Welzorg biedt? Neem dan contact op met uw sociaal werker van het Sociaal wijkteam. 

Klacht over individuele voorziening Wmo

Klachten over de individuele voorzieningen Wmo kunt u melden bij het Meldpunt Wmo van Zorgbelang Overijssel. De medewerkers helpen u om een oplossing te vinden voor uw klacht. U kunt uw klacht digitaal doorgeven of via telefoonnummer (074) 291 3597.

Klacht over Wmo-vervoer

Klachten over Wmo-vervoer kunt u melden bij Zorgbelang Overijssel. De medewerkers helpen u om een oplossing te vinden voor uw klacht. U kunt uw klacht digitaal doorgeven of via telefoonnummer (074) 291 3597. Zorgbelang Overijssel werkt onafhankelijk van het Sociaal wijkteam.

Klacht over Jeugdhulp

Als kind, jongere, ouder of verzorger wilt u goede hulp krijgen. Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Blijf daar dan niet mee rondlopen en trek aan de bel. In eerste instantie gaat u in gesprek met de betrokken medewerker/ jeugdhulpverlener. Komt u er niet uit met de hulpverlener, dan kunt een klacht indienen. Hier kunt u eventueel ondersteuning bij krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersooon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Waar u dit doet leest u in het document hieronder. De eerste pagina is aangepast aan de Zwolse werkwijze van het SWT en de gemeente Zwolle.  

folder klachten over jeugdhulp