Kosten

Ondersteuning door Sociaal wijkteam

De ondersteuning door het Sociaal wijkteam zelf kost u niets. Als het nodig is, brengt de sociaal werker u in contact met andere hulpverleners. Eventueel moet u meebetalen aan de ondersteuning die u daar krijgt. 

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Voor maatwerkvoorzieningen Wmo kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor woningaanpassingen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, kortdurend verblijf (zoals respijtzorg) en thuisondersteuning betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. Daarvoor kijkt het CAK naar uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. U kunt zelf berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer wordt.

Soms is het voordeliger als u zelf de voorziening inkoopt. Of dit zo is, kunt u bekijken met dit document: 
Wel of niet zelf de voorziening inkopen.pdf

Maakt u via de gemeente Zwolle gebruik van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis? Dan wordt uw eigen bijdrage mogelijk vergoed. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Bekijk het filmpje van het CAK over de eigen bijdrage en de Wmo.

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.
Voor jeugdhulp betaalt u géén eigen bijdrage.

Beschermd wonen

Voor beschermd wonen kan de GGD een pgb beschikbaar stellen.
U betaalt een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent hoeveel. Daarvoor kijkt het CAK naar uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. U kunt zelf berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer wordt.

Dagbesteding

Voor dagbesteding voor volwassenen kunt u géén pgb ontvangen. De gemeente betaalt deze kosten rechtstreeks aan het dagbestedingscentrum. 
Voor dagbesteding voor kinderen kunt u wel een pgb ontvangen.

U betaalt soms een eigen bijdrage van maximaal € 5,- per week. Dagbestedingscentra in Zwolle mogen daarnaast een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld koffie, thee of maaltijden. U betaalt dit aan het dagbestedingscentrum.

Algemene voorzieningen

Voor sommige algemene voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage.