Eigen bijdrage

Ondersteuning door Sociaal wijkteam

De ondersteuning door het Sociaal wijkteam zelf kost u niets. Als het nodig is, brengt de sociaal werker u in contact met andere hulpverleners. Eventueel moet u meebetalen aan de ondersteuning die u daar krijgt. 

Maatwerkvoorzieningen Wmo

Voor maatwerkvoorzieningen Wmo kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Voor woningaanpassingen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, kortdurend verblijf (zoals respijtzorg) en thuisondersteuning betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK. In 2019 is de eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

Bekijk het filmpje van het CAK over de eigen bijdrage en de Wmo in 2019.

Meer informatie over de eigen bijdrage in 2019 vindt u op de website van het CAK.

Maakt u via de gemeente Zwolle gebruik van de Gemeentepolis? Dan wordt uw eigen bijdrage mogelijk vergoed. Vraag hiernaar bij Salland Zorgverzekeringen.

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.
Voor jeugdhulp betaalt u géén eigen bijdrage.

Beschermd wonen

U betaalt een eigen bijdrage voor zorg in een instelling. De eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Daarvoor kijkt het naar uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.
Voor beschermd wonen kan de GGD een pgb beschikbaar stellen. Heeft u pgb voor beschermd wonen? Of krijgt u de begeleiding thuis? Dan betaalt u hier in 2019 de eigen bijdrage voor van maximaal € 17,50 per 4 weken.

Dagbesteding

Voor dagbesteding voor volwassenen kunt u géén pgb ontvangen. De gemeente betaalt deze kosten rechtstreeks aan het dagbestedingscentrum. 
Voor dagbesteding voor kinderen kunt u wel een pgb ontvangen.

U betaalt soms een onkostenvergoeding van maximaal € 5,- per week. Dagbestedingscentra in Zwolle mogen daarnaast een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld koffie, thee of maaltijden. U betaalt dit aan het dagbestedingscentrum.

Algemene voorzieningen

Voor sommige algemene voorzieningen betaalt u een onkostenvergoeding.