Kosten

Kosten ondersteuning door Sociaal wijkteam

De ondersteuning door het Sociaal wijkteam zelf kost u niets. Als het nodig is, brengt de sociaal werker u in contact met andere professionele hulpverleners. Eventueel moet u wel (een deel) meebetalen aan de zorg of ondersteuning die u daar krijgt.

Pgb

Als u ondersteuning uit de Wmo of Jeugdwet nodig heeft, kunt u van de gemeente een pgb (persoonsgebonden budget) ontvangen. U kunt dan zelf zorg inkopen. Hiervoor gelden wel voorwaarden. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u in aanmerking komt voor een pgb. Klik hier voor meer informatie over pgb. 

De GGD kan een pgb voor beschermd wonen beschikbaar stellen.

Eigen bijdrage

Het kan zijn dat u voor algemene voorzieningen moet betalen.

Voor maatwerkvoorzieningen voor volwassenen betaalt u altijd een eigen bijdrage. U betaalt de eigen bijdrage via het CAK. Ook als u een PGB ontvangt, betaalt u een eigen bijdrage.

Voor jeugdhulp geldt geen eigen bijdrage, ook niet als u voor jeugdhulp een PGB krijgt.

Bekijk hier een filmpje van het CAK over de eigen bijdrag en de Wmo.
 

Hoogte eigen bijdrage

Het CAK berekent de hoogte van uw eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Mensen die meer verdienen of meer eigen vermogen hebben, betalen een hogere eigen bijdrage.

Daarnaast is de hoogte afhankelijk van het tarief dat de gemeente betaalt voor de ondersteuning. Dit tarief geeft de gemeente door aan het CAK. Het CAK berekent vervolgens de (maximale) hoogte van uw eigen bijdrage. In onderstaand overzicht kunt u de tarieven zien die de gemeente doorgeeft aan het CAK. Als u weet hoe hoog uw eigen bijdrage is, kunt u met deze tarieven beoordelen of het voor u voordeliger is zelf de ondersteuning in te kopen.

Overzicht-tarieven-berekening-eigen-bijdrage-Wmo-2018.pdf

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen wat uw eigen bijdrage ongeveer wordt.

Heeft u vragen over de betaling van de eigen bedrage, belt u dan het CAK: telefoonnummer 0800 1925 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur).

Laag inkomen

Heeft u een laag inkomen, dan kunt u de eigen bijdrage voor de Wmo-maatwerkvoorziening vergoed krijgen via uw collectieve zorgverzekering. Vraagt u hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Beschermd wonen

Ook voor Beschermd wonen geldt een eigen bijdrage, die wordt geïnd door het CAK.

Heeft u een CIZ-indicatie voor Beschermd wonen van voor 1 januari 2015? Dan blijft het recht van de eigen bijdrageberekening totdat uw indicatie afloopt, en uiterlijk 31 december 2019. Als de omvang van uw ondersteuning wijzigt, kan uw eigen bijdrage wel veranderen.

Dagbesteding

Dagbesteding voor volwassenen kunt u niet betalen met een pgb. De gemeente betaalt de kosten voor dagbesteding rechtstreeks aan het dagbestedingscentrum. 

Dagbesteding voor kinderen kunt u wel betalen met pgb.

Dagbestedingscentra in Zwolle kunnen u een eigen bijdrage vragen van maximaal € 5,- per week. Daarnaast mogen ze een bijdrage vragen voor bijvoorbeeld koffie, thee of maaltijden. U betaalt dit rechtstreeks aan het dagbestedingscentrum.


Huishoudelijke ondersteuning

U betaalt voor de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning een eigen bijdrage via het CAK.