Pgb

Maatwerkvoorzieningen Wmo 

Voor maatwerkvoorzieningen Wmo kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Beschermd wonen

Voor beschermd wonen kan de GGD een pgb beschikbaar stellen. Neem hiervoor contact op met de GGD IJsselland.

Dagbesteding

Dagbesteding voor mensen in de leeftijd van 18-67 jaar kan met een pgb worden verzilverd. 

Voor dagbesteding voor kinderen kunt u een pgb ontvangen.