Pgb

Maatwerkvoorzieningen Wmo 

Voor maatwerkvoorzieningen Wmo kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp kunt u een pgb ontvangen. Daarmee kunt u zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u hiervoor in aanmerking komt.

Beschermd wonen

Voor beschermd wonen kan de GGD een pgb beschikbaar stellen.

Dagbesteding

Voor dagbesteding voor volwassenen kunt u géén pgb ontvangen. De gemeente betaalt deze kosten rechtstreeks aan het dagbestedingscentrum. 

Voor dagbesteding voor kinderen kunt u wel een pgb ontvangen.