woning iconBeschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen. Zij kunnen tijdelijk niet zelfstandig wonen. Dit lukt ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of begeleiding van een hulpverlener. Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving. Het helpt bewoners bij hun zelfredzaamheid. Zo kunnen ze blijven meedoen in de samenleving of later weer zelfstandig wonen.

Aanvraag

Is Beschermd wonen voor jou de juiste ondersteuning? En heb je nog geen indicatie? Dan kun je terecht bij het Sociaal wijkteam. Zij helpen je verder.

Heb je wel een indicatie? Dan kun je terecht bij de Centrale Toegang van de GGD IJsselland. 

Woon je niet in de gemeente Zwolle? Dan kun je terecht bij de gemeente van jouw woonplaats. 

Bij een aanvraag kijken de gemeente Zwolle en het Sociaal wijkteam altijd naar jouw persoonlijke situatie. Zo vinden zij de oplossing die het beste bij je past. Is de beste oplossing Beschermd wonen? Dan maken zij samen met jou een melding bij de Centrale Toegang van de GGD. Voor inwoners van de regio IJssel-Vecht en Hattem is dat de GGD IJsselland. Je krijgt een gesprek met een medewerker van de GGD. Zij onderzoeken jouw situatie. Op basis van het onderzoek nemen ze een besluit.

Kent de GGD Beschermd wonen toe? Dan neem je contact op met de aanbieder voor Beschermd wonen in jouw regio. Je kiest zelf de aanbieder. 

Wil je hulp bij de melding, aanvraag en het vervolg? Dan kan een onafhankelijke ondersteuner van de gemeente je helpen. Je kunt ernaar vragen bij het Sociaal wijkteam.

Aanbieders beschermd wonen

Mensen met meervoudige en complexe problemen hebben langere tijd begeleiding nodig. Die begeleiding krijgen ze bij beschermd woonvoorziening Nos Casa. Vaak spelen psychische problemen en verslavingsproblemen een rol. Nos Casa biedt een veilige woonomgeving met structuur en dagritme. De bewoners mogen en kunnen hier zichzelf zijn. Vanuit deze gedachte begeleidt Nos Casa de bewoner naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo kunnen ze steeds meer meedoen in de samenleving. In Nos Casa hebben bewoners een eigen woonruimte. Ze kunnen ook gebruikmaken van gezamenlijke ruimtes, zoals de huiskamer, eetkamer en keuken.

Contact:
Drostenstraat 2
8011 MT Zwolle
(038) 467 19 40
legerdesheils.nl

In dit logeerhuis kunnen dak- en thuislozen terecht. Door hun lastige woonsituatie kunnen zij geen klinische behandeling krijgen. In het logeerhuis kunnen zij voor de duur van hun behandeling een kamer huren. Een woonbegeleider van Limor zorgt samen met de cliënt voor de beste vervolgstap. Tijdens het verblijf heeft de woonbegeleider veel contact met de cliënt en zijn/haar behandelaar.

Contact:
Dokter van Deenweg 4
8025 BG Zwolle
085 485 6000
limor.nl

In de woonvoorzieningen van Limor kunnen mensen - met begeleiding - zelfstandig wonen. Soms zijn dat aparte opvangcentra, soms gewone woningen. Je bouwt hier steeds meer aan je zelfstandigheid. In de ene woonvorm zijn er veel gezamenlijk activiteiten, van ontbijt tot avondeten. In een andere woonvorm doen bewoners alles zelf. Zoals boodschappen doen, eten koken en de was. In alle woonvormen is het de bedoeling om weer zo zelfstandig mogelijk te worden.

Contact:
De Mulderij 
7772 HH Hardenberg
085 485 6000
limor.nl

Soms lukt het zelfstandig wonen niet meer door een verslaving. Mensen hebben geen vaste woonplek meer en leven op straat. Tactus biedt deze mensen woonbegeleiding. Ze helpen bij het vinden en vasthouden van een goede dagindeling, het onderhouden van een sociaal netwerk, het huishouden en het slim omgaan met geld. Zo komt er meer rust en regelmaat in het leven. Het gebruik van verslavende middelen kan dan minder worden. Woonbegeleiding door Tactus is er op verschillende manieren. Zo is er ambulant wonen in een woonwijk, beschermd wonen in een woning van Tactus of in een appartementencomplex.

Op de Pannekoekendijk is een hostel. Daar is ook medische, psychische en psychosociale behandeling en begeleiding. Tactus helpt bij sociaaljuridische vragen. Ook geven ze medicijnen. Cliënten kunnen in de gebruiksruimten op een veilige plek middelen gebruiken. In de inloopruimte kunnen ze elkaar ontmoeten, een hapje eten, koffiedrinken en activiteiten doen.

Locatie Pannekoekendijk:
Pannekoekendijk 17
8021 EX Zwolle
088 382 28 87
tactus.nl

Jongeren

Ook voor jongeren tot 18 jaar is Beschermd wonen mogelijk. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Centrumgemeente

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen GGZ. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beschermd wonen met zorgzwaartepakket B is gericht op behandeling. Dat betekent dat dit geen verantwoordelijkheid is van de gemeente. Het valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio IJssel-Vecht en Hattem. Bij deze regio horen de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle.

Centrumgemeente Zwolle krijgt geld voor Beschermd wonen. Met dit geld betaalt Zwolle de Beschermd wonen-voorzieningen voor de gemeenten in de regio IJssel-Vecht en Hattem.

Kosten

De zorgaanbieder kan de zorg en de administratie die erbij hoort regelen. Dit noemen we Zorg in Natura (ZIN). Beschermd wonen als ZIN betaalt de gemeente rechtstreeks aan de zorgaanbieder.

Eigen bijdrage

Je betaalt een eigen bijdrage voor beschermd wonen. Voor vragen over de eigen bijdrage kun je terecht bij het Sociaal wijkteam.