woning iconBeschermd wonen

Beschermd wonen is voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen. Zij kunnen tijdelijk niet zelfstandig wonen. Dit lukt ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of begeleiding van een hulpverlener. Beschermd wonen biedt een veilige woonomgeving. Beschermd wonen helpt bewoners bij hun zelfredzaamheid. Zo kunnen zij mee blijven doen in de samenleving of later weer zelfstandig wonen.

Aanvraag

Is Beschermd wonen voor u de juiste ondersteuning? En hebt u nog geen indicatie? Dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam. Let op: als u niet in Zwolle woont, kunt u terecht bij de gemeente van uw woonplaats. Zij helpen u verder. Als u al wel een geldige indicatie hebt, kunt u direct terecht bij de Centrale Toegang.

Bij een aanvraag kijken de gemeente en het Sociaal wijkteam altijd naar uw persoonlijke situatie. Zo vinden zij de oplossing die het best bij u past. Is de beste oplossing Beschermd wonen? Dan maken zij samen met u een melding bij de Centrale Toegang (CT) van de GGD in uw gemeente. Voor inwoners van de regio IJssel-Vecht en Hattem is dat de GGD IJsselland. U krijgt een gesprek met een medewerker van de GGD. Zij onderzoeken uw situatie. Op basis van het onderzoek nemen ze een besluit.

Als de GGD Beschermd wonen toekent, neemt u contact op met de aanbieder voor Beschermd wonen in uw regio. U kiest zelf welke aanbieder dat is. Als u hulp wilt bij de melding, aanvraag en het vervolg kan dat. De gemeente heeft een onafhankelijke ondersteuner die u kan helpen. U kunt er naar vragen bij het Sociaal wijkteam.

Aanbieders beschermd wonen

Beschermd Woonvoorziening Nos Casa - Leger des Heils

Mensen met meervoudige en complexe problemen hebben langdurige begeleiding nodig. Die begeleiding krijgen ze bij beschermd woonvoorziening Nos Casa. Vaak spelen psychische problemen en verslavingsproblemen een rol. Nos Casa biedt een veilige woonomgeving met structuur en dagritme. De bewoners mogen en kunnen hier zichzelf zijn. Vanuit deze gedachte begeleidt Nos Casa de bewoner naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Zo kunnen ze steeds meer meedoen in de samenleving. In Nos Casa hebben bewoners een eigen woonruimte. Ze kunnen ook gebruik maken van gezamenlijke ruimtes, zoals de huiskamer, eetkamer en keuken.

Stichting Limor Regiobureau Overijssel

In dit logeerhuis kunnen dak- en thuislozen terecht. Door hun lastige woonsituatie kunnen zij geen klinische behandeling krijgen. In het logeerhuis kunnen deze cliënten voor de duur van hun behandeling een kamer huren. Een woonbegeleider van Limor zorgt samen met de cliënt voor de beste vervolgstap. Tijdens het verblijf bij Limor heeft de woonbegeleider veel contact met de cliënt en zijn/haar behandelaar.

 • Dokter van Deenweg 4
 • 8025 BG Zwolle
 • 085 485 6000
 • limor.nl
Stichting Limor Woonvoorziening

In de woonvoorzieningen van Limor kunnen mensen - met begeleiding - zelfstandig wonen. Soms zijn dat aparte opvangcentra, soms zijn dat gewone woningen. In de woonvoorziening bouw je steeds een stukje meer aan je zelfstandigheid. In de ene voorziening zijn er veel gezamenlijk activiteiten (van ontbijt tot avondeten). In een andere voorziening doen bewoners in principe alles zelf (boodschappen doen, eten komen, de was enz.). In alle woonvormen is het de bedoeling om de cliënten weer zo zelfstandig mogelijk te laten worden.

 • De Mulderij
 • 7772 HH Hardenberg
 • 085 485 6000
 • limor.nl
Behandel- en activiteitencentrum Tactus

Soms lukt het zelfstandig wonen niet meer door een verslaving. Mensen hebben geen vaste woonplek meer en leven op straat. Tactus biedt deze groep woonbegeleiding. Ze helpen bij het vinden en handhaven van een goede dagindeling, het onderhouden van een sociaal netwerken, het huishouden en het slim omgaan met geld. Zo komt er meer rust en regelmaat in het leven van de cliënt. Het gebruik van verslavende middelen kan dan afnemen. Woonbegeleiding door Tactus is er op verschillende manieren. Zo is er ambulant wonen in een woonwijk, beschermd wonen in een woning van Tactus of in een appartementencomplex.

Op de locatie Pannekoekendijk is er, naar een hostel, ook medische, psychische en psychosociale behandeling en begeleiding. Zo helpt Tactus bij sociaal juridische vragen. Ook verstrekken ze medicijnen. Cliënten kunnen in de gebruiksruimten op een veilige plek middelen gebruiken. Bovendien is er een inloopruimte voor cliënten. Daar kunnen ze een hapje eten, elkaar ontmoeten, koffie drinken en activiteiten doen.

 • Locatie Pannekoekendijk
 • Pannekoekendijk 17
 • 8021 EX Zwolle
 • 088 382 28 87
 • tactus.nl

Jongeren

Beschermd wonen voor jongeren tot 18 jaar is ook mogelijk. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Ondersteuning bij opvoeden en opgroeien.

Centrumgemeente

Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen GGZ. Dat staat in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Beschermd wonen met zorgzwaartepakket B is gericht op behandeling. Dat betekent dat dit geen verantwoordelijkheid is van de gemeente. Het valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio IJssel-Vecht en Hattem. Bij deze regio horen de gemeente Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Vanaf 1 januari 2018 is de gemeente Harderwijk centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe. Bij deze regio horen de gemeente Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten.

Een centrumgemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. De centrumgemeente Zwolle krijgt geld voor Beschermd wonen. Met dit geld betaalt Zwolle de Beschermd wonen-voorzieningen voor de gemeenten in de regio IJssel-Vecht en Hattem.

Indicaties vóór 2015

Heeft u een indicatie voor Beschermd wonen met pakket C (GGZ-C) die vóór 1 januari 2015 is afgegeven? Dan geldt voor u het overgangsrecht. U houdt deze indicatie voor maximaal vijf jaar. Dat betekent dus tot uiterlijk 31 december 2019 of eerder, tot uw indicatie afloopt.

Een verlenging van uw indicatie kunt u aanvragen bij de Centrale Toegang van de GGD IJsselland.  

Kosten

De zorgaanbieder kan de zorg en de administratie daar omheen regelen. Dit noemen we Zorg in Natura (ZIN). Beschermd wonen als ZIN betaalt de gemeente rechtstreeks.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor beschermd wonen.

Persoonsgebonden budget (PGB)

Sinds 2017 is het vrij besteedbaar bedrag voor Beschermd wonen afgeschaft.