Professionals

Professionals vinden hier informatie over Samenspel in de wijk.

Samenspel in de Wijk

Hulp en steun dichtbij de jeugdige en zijn gezin (thuis, op school en in de wijk) organiseren zodat de ondersteuning aansluit op de vraag en gericht is op duurzaam oplossen en normaliseren. Hiervoor is een nieuw samenspel nodig tussen alle voorzieningen in de Sociale Basis, het Sociaal Wijkteam en de Jeugdhulpaanbieders. Samen met verschillende partners in de wijk leerden we in de Proeftuin Samenspel in de wijk anders te kijken naar jeugdhulpvragen. 

De Proeftuin startte in 2022 in de stadsdelen Zwolle West en Zuid en doorliep 5 leercylci. Deze zijn nu afgerond. De wijkteams Zuid en West werken nu op de nieuwe manier, context- en syteemgericht. We verwachten dat later dit jaar de Proeftuin start in de andere Zwolse wijken. 

In deze film vertellen wethouder Michiel van Willigen, projectleider Marianne Volaart, SWT-professionals Leonie en Alet, basisschool de Ark en Yarin Jeugdhulp je meer over Samenspel in de wijk. 

Samenspel in de wijk: Compilatie

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Je kunt de filmpjes ook apart bekijken 

Samenspel in de wijk: wethouder Michiel van Willigen

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Samenspel in de wijk: projectleider Marianne Volaart aan het woord

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Samenspel in de wijk: SWT en basisschool De Ark in Zwolle

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Samenspel in de wijk: SWT en Yarin Jeugdhulp

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Over de Proeftuin Samenspel in de wijk 

In de Proeftuin leren we van casuïstiek. Elke week bespreken de deelnemende wijkteams en betrokken partners, inmiddels soms ook direct met ouders erbij, diverse casussen. Hierin wordt breed gekeken naar het hele systeem van zowel het gezin als de betrokken professionals om samen beter te begrijpen welke duurzame oplossingen mogelijk zijn. 

In alle Proeftuinbijeenkomsten worden leervragen opgehaald. Elke drie maanden wordt gezamenlijk geëvalueerd, leervragen worden aangescherpt en nieuwe ontwikkeldoelen opgesteld. Door deze werkwijze en het betrekken van verschillende partners hierbij, worden lessen geleerd voor de hele jeugdketen.

Benieuwd hoe dit gaat? We laten het je in deze videoexterne-link-icoon zien. 

In september is de tussenevaluatie van de Proeftuin samenspel in de wijk opgeleverd. Je kunt in dit documentexterne-link-icoon erover lezen.

Contact

Wil je meer weten over de Proeftuin? Neem dan contact op met: 
Sociaal Wijkteam Zuid: Karin Otten k.otten@swt.zwolle.nl
Sociaal Wijkteam West: Geraldine IJzerman GG.IJzerman@swt.zwolle.nl
Projectleider Proeftuin Marianne Volaart m.volaart@zwolle.nl

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het sociaal domein in Zwolle of van de Proeftuin? Meld je dan hieronder aan voor de nieuwsbrief. 

Ik meld me aan voor de nieuwsbriefexterne-link-icoon

In de nieuwsbrief van juli 2023 stond dit artikel over de Proeftuin: In de proeftuin leren we op een andere manier kijken, denken en doenexterne-link-icoon