hart iconProfessionals

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar inwoners vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De uitvoering van deze ondersteuningstaken ligt bij het Sociaal wijkteam Zwolle.

Samenwerking

Het Sociaal wijkteam werkt nauw samen met partners in de wijk en met organisaties die wat voor inwoners kunnen betekenen. Zoals de huisarts, jeugdverpleegkundige, wijkverpleging, welzijnswerkers en vrijwilligers.

Daarnaast werkt het wijkteam samen met gecontracteerde (zorg)aanbieders.

Inwoner aanmelden

Professionals kunnen bij het Sociaal wijkteam terecht in het stadsdeel waar de inwoner woont.  Aanmelden bij het wijkteam kan door huisartsen, scholen, woningcorporaties en welzijnsorganisaties.  Behoort u tot één van deze groepen? Dan kunt u een inwoner aanmelden. Neem hiervoor contact met ons op.

Scholen

Het Sociaal wijkteam werkt nauw samen met scholen. Scholen kennen hun leerlingen. Daardoor kunnen zij problemen snel signaleren en kunnen ze verwijzen naar hulp.

Die hulp is dichtbij: Op alle basisscholen werken namelijk jeugd- en gezinswerkers van het Sociaal wijkteam. Zij ondersteunen scholen op het gebied van bijvoorbeeld participatie, opvoeding en armoede.

Scholen hoeven armoede niet op te lossen, maar kunnen wel alert zijn op signalen, het onderwerp bespreekbaar maken en drempels naar hulp verlagen.