hart iconProfessionals

Professionals vinden hier informatie over Proeftuin samenspel in de wijk.

Proeftuin Samenspel in de Wijk

Hulp en steun dichtbij de jeugdige en zijn gezin (thuis, op school en in de wijk) organiseren zodat de ondersteuning aansluit op de vraag en gericht is op duurzaam oplossen en normaliseren. Hiervoor is een nieuw samenspel nodig tussen alle voorzieningen in de Sociale Basis, het Sociaal Wijkteam en de Jeugdhulpaanbieders. De Proeftuin startte in 2022 in de stadsdelen Zwolle West en Zuid.

Proeftuinbijeenkomst

In de Proeftuin leren we van casuïstiek. Elke week bespreken de deelnemende wijkteams en betrokken partners, inmiddels soms ook direct met ouders erbij, diverse casussen. Hierin wordt breed gekeken naar het hele systeem van zowel het gezin als de betrokken professionals om samen beter te begrijpen welke duurzame oplossingen mogelijk zijn. 

In alle Proeftuinbijeenkomsten worden leervragen opgehaald. Elke drie maanden wordt gezamenlijk geëvalueerd, leervragen worden aangescherpt en nieuwe ontwikkeldoelen opgesteld. Door deze werkwijze en het betrekken van verschillende partners hierbij, worden lessen geleerd voor de hele jeugdketen.

Benieuwd hoe dit gaat? We laten het je in deze video zien. 

In september is de tussenevaluatie van de Proeftuin samenspel in de wijk opgeleverd. Je kunt in dit document erover lezen.

Contact

Wil je meer weten over de Proeftuin? Neem dan contact op met: 
Sociaal Wijkteam Zuid: Karin Otten k.otten@swt.zwolle.nl
Sociaal Wijkteam West: Geraldine IJzerman GG.IJzerman@swt.zwolle.nl 
Projectleider Proeftuin Marianne Volaart m.volaart@zwolle.nl

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het sociaal domein in Zwolle of van de Proeftuin? Meld je dan hieronder aan voor de nieuwsbrief. 

Ik meld me aan voor de nieuwsbrief

In de nieuwsbrief van juli 2023 stond dit artikel over de Proeftuin: In de proeftuin leren we op een andere manier kijken, denken en doen