Professionals

De gemeente Zwolle is verantwoordelijk voor de ondersteuning van haar inwoners vanuit de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. De uitvoering van deze ondersteuningstaken ligt bij het Sociaal wijkteam Zwolle.

Samenwerking

Het Sociaal wijkteam werkt nauw samen met partners in de wijk en met organisaties die wat voor inwoners kunnen betekenen. Zoals de huisarts, jeugdverpleegkundige, wijkverpleging, welzijnswerkers en vrijwilligers.

Daarnaast werkt het wijkteam samen met gecontracteerde (zorg)aanbieders.

Lokale Verwijsindex Jeugd

Het Sociaal wijkteam werkt met de lokale Verwijsindex Jeugd. In dit digitaal systeem plaatsen zij een bericht dat zij contact hebben met een kind/gezin. Daarbij geven ze aan dat zij met andere professionals willen samenwerken die ook bij deze inwoner(s) betrokken zijn. Zo kan het principe van één gezin, één plan, één coördinator toegepast worden.

Inwoner aanmelden

Professionals kunnen bij het Sociaal wijkteam terecht in het stadsdeel waar de inwoner woont.  Aanmelden bij het wijkteam kan door huisartsen, scholen, woningcorporaties en welzijnsorganisaties.  Behoort u tot één van deze groepen? Dan kunt u een inwoner aanmelden via telefoonnummer (038) 498 99 80 of via het contactformulier.

Meer informatie

In de folder speciaal voor professionals leest u wat het Sociaal wijkteam biedt op gebied van ambulante begeleiding, jeugdhulp, participatie, werk en inkomen.
SWT-folder voor professionals.pdf