Vacatures

Het Sociaal wijkteam werkt aan de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee bouwt het wijkteam in Zwolle mee aan een samenleving waar inwoners zelf keuzes kunnen maken om zo zelfstandig mogelijk te leven. Een samenleving waar we omzien naar elkaar en iedereen kan meedoen. Alle inwoners van Zwolle kunnen bij het wijkteam terecht.

Vacatures en stages

Vacatures

Kijk voor de actuele vacatures en stagevacatures op de vacaturepaginaexterne-link-icoon.  

Het Sociaal wijkteam investeert in ontwikkeling en dat doen we op meerdere vlakken. We nemen dan ook graag stagiairs aan. Per jaar hebben wij meerdere stageplaatsen op hbo-niveau. Daarbij werken we samen met VIAA Gereformeerde Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim. Studenten van andere hogescholen zijn ook van harte welkom om bij ons te solliciteren. 

Als stagiair doe je bij ons veel werkervaring op en draai je mee als beginnend professional. Tijdens een introductieprogramma leer je andere stagiairs kennen en krijg je een eerste indruk van de werkzaamheden bij het wijkteam. Na een inwerkperiode krijg je de ruimte om steeds zelfstandiger zaken op te pakken. Met de andere stagiairs volg je maandelijks leerbijeenkomsten, waar ruimte is voor intervisie, het uitwisselen van ervaringen, feedback en het bespreken van dilemma’s.

Twee soorten stages

Bij het Sociaal wijkteam zijn twee stages mogelijk:

  • Meewerkstage: Dit is een jaarstage, bedoeld voor derdejaars studenten die de opleiding Social Work in voltijd volgen. Het startmoment is elk jaar in september en februari.

    De stagevacature plaatsen we jaarlijks begin maart voor de stageplaatsen in september. Voor de stages die starten in februari plaatsen we de stagevacature begin oktober.
  • Afstudeerstage of –onderzoek: Als we een onderzoeksvraag hebben, plaatsen we deze hier op de vacaturepagina. Hou onze website in de gaten.

Voor meer informatie over stagelopen bij het Sociaal wijkteam kijk op de pagina stage en traineeshipexterne-link-icoon.  Hier kun je ook meer informatie vinden over de stagevergoeding, reiskostenvergoeding en praktijkbegeleiding.

Open sollicitaties

We ontvangen veel open sollicitaties voor het Sociaal wijkteam maar helaas kunnen wij daar niet op reageren. Wanneer er stageplaatsen of onderzoeksopdrachten beschikbaar zijn binnen het Sociaal wijkteam dan staan deze vacatures of opdrachten op de vacaturepaginaexterne-link-icoon.

De sociaal werkers van het wijkteam werken in de wijk, dicht bij de inwoners. Het wijkteam staat voor toegankelijkheid en gelijkwaardigheid, met focus op eigen kracht en de context waarin de individuele inwoner of het gezin zich begeeft. Daarbij wil het wijkteam humaan, daadkrachtig, verbindend en inspirerend zijn.

Uitgangspunt is de inwoner (0 tot 120 jaar) en zijn leefsituatie. De sociaal werkers signaleren, geven informatie en advies, verhelderen hulpvragen, verkennen de eigen-kracht mogelijkheden van de inwoner, bieden kortdurende (psychosociale) ondersteuning, behartigen belangen, activeren inwoners, wijzen voorzieningen of specialistische hulpverlening toe, treden op als procesregisseur en geven vorm aan preventieactiviteiten. Daarbij werken zij samen met partners in de wijk, stad en regio.

Het Sociaal wijkteam is een lerende organisatie. Tegelijkertijd wordt er gebruikgemaakt van jarenlange deskundigheid en ervaring, opgedaan bij Travers, Jeugdbescherming Overijssel, De Kern maatschappelijk werk, MEE IJsseloevers en de gemeente Zwolle.