stadhuis iconVacatures

Het Sociaal wijkteam werkt aan de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarmee bouwt het wijkteam in Zwolle mee aan een samenleving waar inwoners zelf keuzes kunnen maken om zo zelfstandig mogelijk te leven. Een samenleving waar we omzien naar elkaar en iedereen kan meedoen. Alle inwoners van Zwolle kunnen bij het wijkteam terecht.

Vacatures en stages

Vacatures

Open sollicitaties

Wekelijks ontvangen we veel open sollicitaties voor het Sociaal wijkteam. Stuurt u een open sollicitatie, dan betekent dit daarom niet automatisch dat we u ook uitnodigen voor een gesprek.

Vacatures

Mochten er vacatures bij het Sociaal wijkteam zijn, dan kunt u op de vacaturepagina vinden. Het wijkteam werft ook regelmatig via HRM-bureau Driessen  en soms via Talentenregio Huurt In.

Stage bij het SWT Zwolle

Het Sociaal wijkteam investeert in ontwikkeling en dat doen we op meerdere vlakken. We nemen dan ook graag stagiairs aan. Per jaar hebben wij plek voor circa tien stagiairs op hbo-niveau. Daarbij werken we samen met VIAA Gereformeerde Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim. Studenten van andere hogescholen zijn ook van harte welkom om bij ons te solliciteren. 

Als stagiair doe je bij ons veel werkervaring op en draai je mee als beginnend professional. Tijdens een introductieprogramma leer je andere stagiairs kennen en krijg je een eerste indruk van de werkzaamheden bij het wijkteam. Na een inwerkperiode krijg je de ruimte om steeds zelfstandiger zaken op te pakken. Met de andere stagiairs volg je maandelijks leerbijeenkomsten, waar ruimte is voor intervisie, het uitwisselen van ervaringen, feedback en het bespreken van dilemma’s.

Twee soorten stages

Bij het Sociaal wijkteam zijn twee stages mogelijk:

 • Meewerkstage: Dit is een jaarstage, bedoeld voor derdejaars studenten Social Work. Het startmoment is elk jaar in september en februari voor 32 uur per week.
   
 • Afstudeerstage of –onderzoek: Heb je een voorstel voor een onderzoek binnen ons wijkteam? Stuur dan een e-mail naar: praktijkbureau@swt.zwolle.nl.

Arbeidsvoorwaarden stage

 • Stagevergoeding: Als stagiair krijg je een vergoeding. Je verricht immers waardevol werk voor het Sociaal wijkteam Zwolle. Een stagevergoeding wordt toegekend als de stage langer dan drie maanden duurt.
   
 • Reiskostenvergoeding: Als je een student-OV-kaart (week) hebt, ontvang je geen reiskostenvergoeding. Is je situatie anders? Wij zijn flexibel in de vergoeding van reiskosten.
   
 • Praktijkbegeleiding: Natuurlijk krijg je deskundige begeleiding. Je praktijkbegeleider heeft veelal meerdere jaren werkervaring als maatschappelijk werker. De begeleiding bestaat onder meer uit het bespreken van casuïstiek, het bespreken van je (leer)ontwikkeling, het houden van tussenevaluaties en het geven van een eindbeoordeling.

Solliciteren?

De stageplaatsen kunnen twee keer per jaar ingevuld worden. Voor meewerkstages die in september starten, hanteren we 1 april als uiterste inzenddatum voor je sollicitatie. Voor meewerkstages met een start in februari geldt 1 november als uiterste inzenddatum. We ontvangen je sollicitatie graag per brief, voorzien van een CV, naar: praktijkbureau@swt.zwolle.nl.  

Het sociaal werkers van het wijkteam werken in de wijk, dicht bij de inwoners. Het wijkteam staat voor toegankelijkheid en gelijkwaardigheid, met focus op eigen kracht en de context waarin de individuele inwoner of het gezin zich begeeft. Daarbij wil het wijkteam humaan, daadkrachtig, verbindend en inspirerend zijn.

Uitgangspunt is de inwoner (0 tot 120 jaar) en zijn leefsituatie. De sociaal werkers signaleren, geven informatie en advies, verhelderen hulpvragen, verkennen de eigen-kracht mogelijkheden van de inwoner, bieden kortdurende (psychosociale) ondersteuning, behartigen belangen, activeren inwoners, wijzen voorzieningen of specialistische hulpverlening toe, treden op als procesregisseur en geven vorm aan preventieactiviteiten. Daarbij werken zij samen met partners in de wijk, stad en regio.

Het Sociaal wijkteam is een lerende organisatie. Tegelijkertijd wordt er gebruikgemaakt van jarenlange deskundigheid en ervaring, opgedaan bij Travers, Jeugdbescherming Overijssel, De Kern maatschappelijk werk, MEE IJsseloevers en de gemeente Zwolle.