Dagbesteding

Vrijwel alle Zwollenaren hebben dagelijkse bezigheden. Ze gaan naar school, het werk, doen het huishouden, verzorgen de kinderen en zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger. Er zijn ook mensen waarvoor dit niet zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of vanwege leeftijd. Dan kan je soms hulp gebruiken bij het vinden van een zinvolle en prettige invulling van de dag. Dat is de dagbesteding.

Met een Dagbestedingsplek ben je actief, heb je een dagritme en kom je in contact met andere mensen. De plek kan bestaan uit het maken van producten, een creatieve bezigheid en het oefenen van vaardigheden. Dagbesteding is er ook om mantelzorgers te ontlasten. Zodat zij de zorg voor hun dierbare beter volhouden en ook tijd hebben voor zichzelf.

Dagbesteding voor volwassenen valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo).

Dagbesteding voor mensen in de leeftijd 18-67

Via Samen Zwolle is een groot overzicht beschikbaar van vrij toegankelijke locaties waar verschillende dagbestedingsactiviteiten worden georganiseerd. Samen Zwolle kan je hierbij helpen. 

Via Tiem is er de mogelijkheid om begeleid te worden naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Voor mensen die dat (nog) niet kunnen, heeft Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Wanneer er geen geschikte mogelijkheden zijn via het aanbod van Samen Zwolle of Tiem, dan kan het SWT een toekenning afgeven voor een dagbestedingsplek. Deze plekken zijn bedoeld voor mensen die continue professionele begeleiding nodig hebben en (voorlopig) geen zicht hebben op betaald werk.  

Toekenning SWT

Om voor een dagbestedingsplek in aanmerking te komen is een beschikking en een ondersteuningsplan nodig van het Sociaal Wijkteam. Hiervoor is eerst een gesprek noodzakelijk. Het SWT zal samen met je omschrijven aan welke doelen en resultaten de dagbesteding zal moeten bijdragen.

Als je in aanmerking komt, dan krijg je een beschikking voor een bepaalde periode. De medewerker van het SWT kan u helpen met het zoeken van een plek en bij een van onderstaande gecontracteerde zorgaanbieders die aansluit bij jouw talenten en wensen.

Zorgaanbieders

Gecontracteerde aanbieders Dagbesteding-Perspectief per 1 oktober 2021

 1. Binthout 
 1. Boer en Zorg  
 1. WijZ 
 1. Frion
 1. Interakt Conntour
 1. Leger des Heils
 1. Maatschap van der Meulen (Molenzicht)
 1. Omega groep
 1. Philadelphia
 1. RIBW Overijssel
 1. Bonami Spelcomputers
 1. Zorgspectrum Het Zand

Enkele zorgaanbieders werken samen met onderaanbieders, waardoor het aanbod nog iets groter is.

Eigen bijdrage

Voor de dagbesteding met een toekenning van het SWT voor mensen in de leeftijd 18-67 zal het abonnementstarief in rekening worden gebracht. Dit is maximaal 19 euro per maand per huishouden.  (zie link elders website en link CAK)

Vervoer

Wanneer je niet zelfstandig gebruik kunt maken van vervoer naar de dagbesteding, dan kun je mogelijk gebruik maken van het Wmo vervoer. Hiervoor is een aanvullende beschikking van het SWT nodig, en hiervoor betaal je voor de afstand van huis naar de dagbesteding en weer terug géén aanvullende bijdrage in de ritprijs.

Pgb

De dagbesteding kan eventueel ook door middel van een Pgb bij een professional worden verzilverd. Het SWT kan je meer hierover vertellen en over de voorwaarden, rechten en plichten die bij een pgb horen.

 

Dagbesteding voor mensen in de leeftijd 67+

Voor mensen vanaf de Aow leeftijd is er géén beschikking van het SWT nodig om gebruik te kunnen maken van het aanbod in dagbesteding.

Samen Zwolle heeft een totaaloverzicht van het aanbod, en kan begeleiden naar een juiste plek die aansluit bij interesses en behoeften. Het aanbod staat ook op www.samenzwolle.nl of bel (038) 750 83 87. 

Wanneer je iets meer begeleiding nodig hebt op de dagbesteding dan kan dat ook. Hiervoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders die samenwerken in een consortium. Dit aanbod is ook toegankelijk via Samen Zwolle. 

Je hebt dus géén beschikking nodig van het SWT; en je betaalt voor het aanbod van dagbesteding ook geen eigen bijdrage via het abonnementstarief.

Wanneer je niet zelfstandig gebruik kunt maken van vervoer naar de dagbesteding, dan kun je mogelijk gebruik maken van het Wmo vervoer. Hiervoor is wel een beschikking van het SWT nodig, en hiervoor betaal je dan wel een bijdrage in de ritprijs.

Het is niet mogelijk om dagbesteding te verzilveren via een Pgb.

Vragen

Indien je al een dagbestedingsplek hebt, kun je jouw vraag het beste stellen aan jouw zorgaanbieder. Natuurlijk kan je ook bij het Sociaal wijkteam terecht als je vragen hebt. Ook als je meer wilt weten over de Dagbesteding en of dit voor jou interessant is kun je bij het SWT of Samen Zwolle terecht. 

Neem contact op met het Sociaal wijkteam.