koffer iconDagbesteding

Vrijwel alle Zwollenaren hebben dagelijkse bezigheden. Ze gaan naar school, het werk, doen het huishouden, verzorgen de kinderen en zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger. Er zijn ook mensen waarvoor dit niet zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of vanwege leeftijd. Dan kan je soms hulp gebruiken bij het vinden van een zinvolle en prettige invulling van de dag. Dat is de dagbesteding.

Met een Dagbestedingsplek bent u actief, heeft u een dagritme en komt u in contact met andere mensen. De plek kan bestaan uit het maken van producten, een creatieve bezigheid en het oefenen van vaardigheden. Dagbesteding is er ook om mantelzorgers te ontlasten. Zodat zij de zorg voor hun dierbare beter volhouden en ook tijd hebben voor zichzelf.

Dagbesteding voor volwassenen valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (wmo).

Dagbesteding voor mensen in de leeftijd 67+

Voor mensen vanaf de Aow-leeftijd is er géén beschikking van het SWT nodig om gebruik te maken van het aanbod in dagbesteding.

Samen Zwolle heeft een totaaloverzicht van het aanbod, en kan begeleiden naar een juiste plek die aansluit bij interesses en behoeften. Kijk voor het aanbod staat ook op de website van Samen Zwolle, of bel (038) 750 83 87. 

Wanneer u iets meer begeleiding nodig heeft op de dagbesteding, dan kan dat ook. Hiervoor heeft de gemeente afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders die samenwerken in een consortium. Dit aanbod is ook toegankelijk via Samen Zwolle. 

U heeft dus géén beschikking nodig van het SWT. En u betaalt voor het aanbod van dagbesteding ook geen eigen bijdrage via het abonnementstarief.

Het is niet mogelijk om dagbesteding te verzilveren via een Pgb. 

Vervoer

Heeft u moeite om naar de dagbesteding te komen? Kunt u geen gebruikmaken van het openbaar vervoer, een fiets of brommer? En zijn er geen mensen in uw omgeving die u kunnen helpen? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam. Via het Sociaal wijkteam kunt u mogelijk een indicatie krijgen voor Wmo-vervoer. Voor het Wmo-vervoer betaalt u een bijdrage in de ritprijs.

Dagbesteding voor mensen in de leeftijd 18-67

Via Samen Zwolle is een groot overzicht beschikbaar van vrij toegankelijke locaties waar verschillende dagbestedingsactiviteiten worden georganiseerd. Samen Zwolle kan u hierbij helpen. 

Via Tiem is er de mogelijkheid om begeleid te worden naar zo regulier mogelijk werk in samenwerking met werkgevers. Voor mensen die dat (nog) niet kunnen, heeft Tiem passend werk en ontwikkelingsmogelijkheden. 

Wanneer er geen geschikte mogelijkheden zijn via het aanbod van Samen Zwolle of Tiem, dan kan het SWT een toekenning afgeven voor een dagbestedingsplek. Deze plekken zijn bedoeld voor mensen die continue professionele begeleiding nodig hebben en (voorlopig) geen zicht hebben op betaald werk.  

Toekenning SWT

Om voor een dagbestedingsplek in aanmerking te komen is een beschikking en een ondersteuningsplan nodig van het Sociaal Wijkteam. Hiervoor is eerst een gesprek nodig. Het SWT zal samen met u omschrijven aan welke doelen en resultaten de dagbesteding zal moeten bijdragen.

Als u in aanmerking komt, dan krijgt u een beschikking voor een bepaalde periode. De medewerker van het SWT kan u helpen met het zoeken van een plek en bij een van onderstaande gecontracteerde zorgaanbieders die aansluit bij uw talenten en wensen.

Zorgaanbieders

Enkele zorgaanbieders werken samen met onderaanbieders, waardoor het aanbod nog iets groter is.

Eigen bijdrage

Voor de dagbesteding met een toekenning van het SWT voor mensen in de leeftijd 18-67 zal het abonnementstarief in rekening worden gebracht. Dit is maximaal 19 euro per maand per huishouden.  (zie link elders website en link CAK)

Vervoer

Heeft u moeite om naar de dagbesteding te komen? En kunt u geen gebruikmaken van het openbaar vervoer, een fiets of brommer? En zijn er geen mensen in uw omgeving die u kunnen helpen? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam. Via het Sociaal wijkteam kunt u mogelijk een indicatie krijgen voor Wmo-vervoer. Hiervoor betaalt u voor de afstand van huis naar de dagbesteding en weer terug géén aanvullende bijdrage in de ritprijs.

Pgb

De dagbesteding kan eventueel ook door middel van een Pgb bij een professional worden verzilverd. Het SWT kan u meer hierover vertellen en over de voorwaarden, rechten en plichten die bij een pgb horen.