Dagbesteding

Vrijwel alle Zwollenaren hebben dagelijkse bezigheden. Ze gaan naar school, het werk, doen het huishouden, verzorgen de kinderen en zetten zich in als vrijwilliger of mantelzorger. Er zijn ook mensen waarvoor dit niet zo vanzelfsprekend is. Bijvoorbeeld door een handicap, ziekte of vanwege hun leeftijd. Zij hebben hulp nodig bij het vinden van een zinvolle en prettige invulling van de dag.

Met Goede dagen & perspectief kunnen zij actief zijn, een dagritme hebben en in contact komen met andere mensen. Goede dagen & perspectief kan bestaan uit het maken van producten, een creatieve bezigheid en het oefenen van vaardigheden. Dagbesteding is er ook om mantelzorgers te ontlasten. Zodat zij de zorg voor hun dierbare beter volhouden en ook tijd hebben voor zichzelf.

Voor volwassenen

Goede dagen & perspectief is voor iedere volwassene in Zwolle vrij toegankelijk. U betaalt geen eigen bijdrage voor een activiteit. Voor een maaltijd betaalt u soms wel een vergoeding. Bent u voor uzelf, of als mantelzorger op zoek naar een goede invulling van de dag? Kijk dan op www.samenzwolle.nl of bel (038) 750 83 87. Natuurlijk kunt u ook bij het Sociaal wijkteam terecht als u vragen heeft.

Voor kinderen

Dagbesteding voor kinderen valt onder de Jeugdwet 2015. Het is een individuele voorziening. Dit betekent dat u een beschikking van de gemeente nodig heeft. Maak daarom eerst een afspraak met het Sociaal wijkteam.