Klachten

De medewerkers van het Sociaal wijkteam willen je zo goed mogelijk ondersteunen. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de ondersteuning die je krijgt. Gaan er in jouw ogen dingen niet goed of ben je ergens ontevreden over? Het is belangrijk dat je dat laat weten. Neem dan contact op met je sociaal werker van het wijkteam.

Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Zoals een familielid, vriend of je mantelzorger. Je kunt ook contact opnemen met Adviespunt Zorgbelangexterne-link-icoon. Als het gaat om jeugdhulp, kun je ondersteuning vragen van een onafhankelijk vertrouwenspersoon van Jeugdstemexterne-link-icoon

Klacht indienen over Sociaal wijkteam

Wil je alsnog een klacht indienen over het Sociaal wijkteam? Dan doe je dit bij de gemeente Zwolle. Je lees op de website van gemeente Zwolleexterne-link-icoon hoe je dit doet.

Klacht over zorgaanbieder 

Een klacht over jouw zorgaanbieder bespreek je met de zorgaanbieder. Kom je er samen niet uit? Geef dit dan aan bij het Sociaal wijkteam. De sociaal werker probeert vervolgens tussen jou en de zorgaanbieder te bemiddelen. 

Klacht over middelen van Meyra of Welzorg

Heb je een probleem met uw Wmo-hulpmiddel van Meyra of Welzorg? Neem dan contact op met Meyraexterne-link-icoon of Welzorgexterne-link-icoon. Zij hebben voldoende monteurs om jouw hulpmiddel te repareren. Ben je niet tevreden over de oplossing die Meyra of Welzorg biedt? Neem dan contact op met jouw sociaal werker van het Sociaal wijkteam. 

Klacht over individuele voorziening Wmo

Klachten over de individuele voorzieningen Wmo kun je melden bij het Meldpunt Wmo van Zorgbelang Overijssel. De medewerkers helpen je om een oplossing te vinden voor jouw klacht. Je kunt jouw klacht digitaal doorgevenexterne-link-icoon of via telefoonnummer (074) 291 3597.

Klacht over Wmo-vervoer

Klachten over Wmo-vervoer kun je melden bij Zorgbelang Overijssel. De medewerkers helpen je om een oplossing te vinden voor jouw klacht. Je kunt jouw klacht digitaalexterne-link-icoon doorgeven of via telefoonnummer (074) 291 3597. Zorgbelang Overijssel werkt onafhankelijk van het Sociaal wijkteam.

Klacht over Jeugdhulp

Als kind, jongere, ouder of verzorger wil je goede hulp krijgen. Het kan gebeuren dat je niet tevreden bent. Blijf daar dan niet mee rondlopen en trek aan de bel. In eerste instantie ga je in gesprek met de betrokken medewerker/ jeugdhulpverlener. Kom je er niet uit met de hulpverlener, dan kun je een klacht indienen. Hier kun je eventueel ondersteuning bij krijgen van een onafhankelijk vertrouwenspersooon van Jeugdstemexterne-link-icoon.