Privacy

Veelgestelde vragen over privacy

Het Sociaal wijkteam legt alleen die persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn om jou goed te kunnen ondersteunen bij jouw hulpvraag. Het Sociaal wijkteam mag in bepaalde gevallen ook medische gegevens over jou vastleggen. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor een Wmo-hulpmiddel. Of voor jouw vraag om jeugdhulp.

Het Sociaal wijkteam wil jou zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij jou en jouw situatie goed kennen.

Ja, maar het Sociaal wijkteam mag alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om jou goed te kunnen ondersteunen bij jouw hulpvraag.

Alleen de medewerkers voor wie dat voor hun werk noodzakelijk is, kunnen jouw gegevens inzien.

Ja, alle medewerkers van het Sociaal wijkteam hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen jouw gegevens zonder jouw toestemming met anderen delen, maar alléén als dat noodzakelijk is voor jouw hulpvraag.

Het Sociaal wijkteam is onderdeel van de gemeente Zwolle. Het Sociaal wijkteam mag echter alléén jouw gegevens doorgeven aan andere afdelingen van de gemeente als dat nodig is voor jouw hulpvraag.

Ja, dat kan. Vul hiervoor het aanvraagformulierexterne-link-icoon in.

Je hebt het recht te vragen om deze gegevens te wijzigen. Vul hiervoor het aanvraagformulierexterne-link-icoon in. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om gegevens die feitelijk onjuist zijn of die onvolledig zijn.

Het Sociaal wijkteam geeft zo min mogelijk persoonlijke gegevens door aan vrijwilligers.

Het Sociaal wijkteam verstrekt alleen gegevens aan andere organisaties en betrokkenen als dat nodig is op basis van de wet. Heb je bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan mag het Sociaal wijkteam jouw gegevens doorgeven aan het CAK voor de inning van jouw eigen bijdrage.

Jouw huisarts of specialist heeft een medisch beroepsgeheim. Hierdoor mag hij/ zij alleen gegevens uit jouw medische dossier verstrekken wanneer je daarvoor toestemming geeft. Als je deze toestemming geeft, mag het Sociaal wijkteam alleen maar die gegevens verwerken die van belang zijn voor jouw hulpvraag.

Nee, alleen de medewerkers voor wie dat in hun werk noodzakelijk is, kunnen jouw gegevens inzien. Het Sociaal wijkteam deelt alleen jouw gezondheidsgegevens met andere organisaties en betrokkenen als dat van belang is voor jouw hulpvraag. Als het Sociaal wijkteam jouw gegevens voor een ander doel wil delen dan waarvoor deze verkregen zijn, moet je daarvoor toestemming geven.

Er is wel een uitzondering. In heel bijzondere gevallen kan het Sociaal wijkteam medische informatie delen zonder dat je daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld als er ernstig gevaar is voor de gezondheid van jouzelf of van een ander. Of als daarvoor gevreesd wordt. Als het onvermijdelijk is om medische informatie te delen, dan wordt deze informatie mondeling gedeeld en met zo min mogelijk collega’s van het wijkteam.

Hiervoor kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Zwolle, via fg@zwolle.nl(link stuurt een e-mail).