Privacy

Welke gegevens heeft het Sociaal wijkteam van mij nodig?

Het Sociaal wijkteam legt alleen die persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn om u goed te kunnen ondersteunen bij uw hulpvraag. Het Sociaal wijkteam mag in bepaalde gevallen ook medische gegevens over u vastleggen. Bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor een Wmo-hulpmiddel. Of voor uw vraag om jeugdhulp.

Waarom wil het Sociaal wijkteam dat van mij weten?

Het Sociaal wijkteam wil u zo goed mogelijk ondersteunen. Daarom is het belangrijk dat wij u en uw situatie goed kennen.

Mag het Sociaal wijkteam ook zonder mijn toestemming mijn gegevens verwerken?

Ja, maar het Sociaal wijkteam mag alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn om u goed te kunnen ondersteunen bij uw hulpvraag.

Wie mag mijn gegevens inzien?

Alleen de medewerkers voor wie dat voor hun werk noodzakelijk is, kunnen uw gegevens inzien.

Hebben alle medewerkers van het Sociaal wijkteam een geheimhoudingsplicht?

Ja, alle medewerkers van het Sociaal wijkteam hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen uw gegevens zonder uw toestemming met anderen delen, maar alléén als dat noodzakelijk is voor uw hulpvraag.

Mag het Sociaal wijkteam al mijn gegevens aan de gemeente Zwolle doorgeven?

Het Sociaal wijkteam mag alléén gegevens over u doorgeven aan andere afdelingen van de gemeente als dat nodig is voor de hulpvraag.

Ik wil mijn eigen gegevens inzien. Hoe vraag ik mijn dossier op?

U hebt er recht op om te weten welke gegevens van u in uw dossier staan en waarom. U hebt er ook recht op om uw dossier in te zien. Als u uw dossier wilt opvragen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van het wijkteam.

Er staan zaken in mijn dossier die niet kloppen. Hoe kan ik ze laten wijzigen?

Als u vindt dat er onjuiste gegevens in uw dossier staan, heeft u het recht te vragen om deze gegevens te veranderen. Het moet dan bijvoorbeeld gaan om gegevens die feitelijk onjuist zijn of die onvolledig zijn. Uw contactpersoon van het wijkteam kan u uitleggen hoe u dat kunt doen.

Geeft het Sociaal wijkteam mijn gegevens ook door aan vrijwilligers?

Het Sociaal wijkteam geeft zo min mogelijk persoonlijke gegevens door aan vrijwilligers.

Aan wie geeft het Sociaal wijkteam nog meer mijn gegevens? 

Het Sociaal wijkteam verstrekt alleen gegevens aan andere organisaties en betrokkenen als dat nodig is op basis van de wet. Heeft u bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan mag het Sociaal wijkteam uw gegevens doorgeven aan het CAK voor de inning van uw eigen bijdrage.

Mag het Sociaal wijkteam mijn hele medische dossier inzien?

Uw huisarts of specialist heeft een medisch beroepsgeheim. Hierdoor mag hij/ zij alleen gegevens uit uw medische dossier verstrekken wanneer u daarvoor toestemming geeft. Als u deze toestemming geeft, mag het Sociaal wijkteam alleen maar die gegevens verwerken die van belang zijn voor uw hulpvraag.

Ik heb toestemming gegeven aan het wijkteam om mijn medische gegevens op te vragen. Mogen alle medewerkers van het wijkteam nu deze gegevens inkijken?

Nee, alleen de medewerkers voor wie dat in hun werk noodzakelijk is, kunnen uw gegevens inzien. Het Sociaal wijkteam deelt alleen uw gezondheidsgegevens met andere organisaties en betrokkenen als dat van belang is voor uw hulpvraag. Als het Sociaal wijkteam uw gegevens voor een ander doel wil delen dan waarvoor deze verkregen zijn, moet u daarvoor toestemming geven.

Uitzondering

Er is wel een uitzondering. In heel bijzondere gevallen kan het Sociaal wijkteam medische informatie delen zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld als er ernstig gevaar is voor de gezondheid van uzelf of van een ander. Of als daarvoor gevreesd wordt. Als het onvermijdelijk is om medische informatie te delen, dan wordt deze informatie mondeling gedeeld en met zo min mogelijk collega’s van het wijkteam.