Snel hulp bij betalingsachterstand

Het leven kan duur zijn. Soms is het lastig om alle rekeningen te betalen. Betalingsachterstanden kunnen oplopen tot schulden. In Zwolle willen we voorkomen dat inwoners in de geldproblemen komen.

Daarom werkt het Sociaal wijkteam samen met andere organisaties in de stad. Als er betalingsachterstanden zijn, gaan ze er samen vroeg op af. Dat betekent dat de inwoner snel hulp krijgt. Zodat de geldproblemen niet nog groter worden.

Hoe werkt het?

Woningcorporaties, zorgverzekeraars, energie- en waterbedrijven geven elke maand betalingsachterstanden door. Blijkt dat je 2 of meer betalingsachterstanden hebt? Dan krijgt het Sociaal wijkteam daarover bericht. Een sociaal werker van het wijkteam neemt dan contact met je op. In een persoonlijk gesprek krijg je uitleg over mogelijke oplossingen.

Geldzaken weer op orde

Vaak is er veel meer mogelijk dan je denkt. Zoals een betalingsregeling. Misschien kun je toeslagen aanvragen bij de Belastingdienst. Of kun je hulp krijgen van Op Orde Zwolleexterne-link-icoon, of is budgetbeheerexterne-link-icoon mogelijk. Ook zijn er verschillende inkomensregelingen van de gemeente Zwolleexterne-link-icoon. Samen met de sociaal werker bespreek je hoe je jouw geldzaken weer op orde krijgt.

Oplossing voor andere problemen

Schulden kunnen ontstaan door andere problemen. In dat geval gaat de sociaal werker ook daarover met jou in gesprek. Samen onderzoek je wat nodig en mogelijk is.

Neem contact op

Wie schulden of andere geldvragen heeft, vindt het vaak moeilijk om hulp te vragen. Maar hoe eerder je hulp zoekt, hoe groter de kans dat je problemen voorkomt. Heb je vragen over jouw financiën? Of heb je betalingsachterstanden? Neem dan contact op met Op Ordeexterne-link-icoon of het Sociaal wijkteam. De ondersteuning van Op Orde en het Sociaal wijkteam is gratis.