Wmo-woonvoorziening

Het liefst wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Als je een beperking hebt of ouder wordt, kan dat soms lastig zijn. Daarom biedt het Sociaal wijkteam hulp bij langer thuis wonen. Met aanpassingen in en om je woning. Bijvoorbeeld het rolstoelvriendelijk maken van de woning. Of met aanpassingen aan de badkamer. Het maakt niet uit of je in een huur- of koopwoning woont.
Neem contact op met het Sociaal wijkteam om hulp te krijgen bij langer thuis wonen.

Beschrijving

Losse woonvoorzieningen

Soms is een (grote) verbouwing niet nodig. En is een losse aanpassing ook een goede oplossing. Bijvoorbeeld een kantelbare douchestoel of tillift. Deze aanpassingen noemen we 'losse woonvoorzieningen’.

Voorbeelden van losse woonvoorzieningen:

 • ver­rijd­ba­re dou­che­bran­card
 • ver­rijd­ba­re til­lift
 • ver­rijd­ba­re dou­che-toi­let­stoel
 • dou­che­rol­stoel

Woningaanpassing

Als je door een beperking belemmerd wordt in je woning, is misschien een woningaanpassing mogelijk. Soms is het een eenvoudige aanpassing. Maar het kan ook een grotere aanpassing zijn. Zoals een aanbouw of het aanpassen van keuken, toilet of badkamer.

Voorbeelden van woningaanpassingen:

 • een traplift
 • het keukenblok aanpassen
 • een wastafel op rolstoelhoogte maken
 • een stroeve douchevloer (anti-slip) maken
 • een bad verwijderen en douchevoorziening maken
 • drempels aanpassen
 • deuren automatisch maken

Voor verschillende voorzieningen is er géén vergoeding mogelijk. Zoals voor een handgreep, verhoogde toiletpot of (éénhendelmeng)kraan. Dit regel en betaal je zelf. 

Het is mogelijk dat de kosten voor woningaanpassingen hoger zijn dan het bedrag dat hiervoor beschikbaar is. Of dat het technisch niet mogelijk is de woning aan te passen. Dan bekijken we samen met je of verhuizing naar een geschikte (huur)woning een betere oplossing is.

Kosten

Woningaanpassingen die medisch noodzakelijk zijn, worden gedaan in opdracht van de gemeente Zwolle. Hiervoor betaal je een eigen bijdrage. 

In 2024 is de eigen bijdrage maximaal €20,60 per maand per huishouden. Ook als je meerdere Wmo-voorzieningen hebt, betaal je maximaal €20,60 per maand. Meer informatie over de eigen bijdrage vind je op de website van het CAKexterne-link-icoon.

Ben je getrouwd of heb je een partner? En heeft minimaal 1 van jullie de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt? Dan betaal je geen eigen bijdrage. 

Je kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten en het herinrichten van de woning. Het moet dan wel medisch noodzakelijk zijn om te verhuizen.

Wij verstrekken geen verhuiskostenvergoeding als:

 • iemand met een beperking voor het eerst zelfstandig gaat wonen.
 • iemand met een beperking op eigen initiatief verhuist vanuit een woning die ergonomisch gezien als geschikt moet worden beschouwd.
 • iemand verhuist naar een Wlz-instelling of een verzorgings- of verpleeghuis.
 • het gaat om een algemeen gebruikelijke verhuizing. Zoals bij een verhuizing van senioren naar een kleinere woning, aanleunwoning of zorgzonewoning.

Reparatie, onderhoud en stopzetten

Verwijderen en inleveren

Heb je de voorziening niet meer nodig? Neem dan contact met ons op.

Reparatie en onderhoud

Voor reparatie en onderhoud aan je traplift of tillift neem je contact op met de leverancier.

Voor overige producten kun je contact met ons opnemen.

Bijzonderheden

We vergoeden al­leen nood­za­ke­lij­ke aan­pas­sin­gen, tot maxi­maal € 12.000. Is het be­drag ho­ger? Dan bekijken we samen eerst of je kunt verhuizen naar een geschikte woning. Wij kunnen je helpen bij de bemiddeling.

Korter dan zes maanden eenvoudige hulpmiddelen nodig

Heb je korter dan 6 maanden eenvoudige hulpmiddelen nodig? Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk in een rolstoel zit? Bel dan de uitleenservice van je zorgverzekering. Of de thuiszorgwinkel.

Hoog-laagbed, krukken, looprek en dovenbel

Deze voorzieningen kun je niet via de Wmo aanvragen. Informeer bij je zorgverzekeraar.

Achteraf aanvragen

Wij vergoeden geen aanpassing die je zelf al hebt gekocht.