woning iconWmo-woonvoorziening

Het liefst wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Wanneer je een beperking hebt, of ouder wordt, kan dat soms lastig zijn. Daarom biedt het Sociaal wijkteam hulp bij Langer Thuis Wonen. Met aanpassingen in en om je woning. Bijvoorbeeld het rolstoelvriendelijk maken van de woning. Of met badkameraanpassingen voor ouderen. Het maakt niet uit of je in een huur- of koopwoning woont.
Neem contact op met het Sociaal wijkteam om hulp te krijgen bij Langer Thuis Wonen.

Beschrijving

Losse woonvoorzieningen

Soms is een (ingrijpende) verbouwing niet nodig. Dan kan worden volstaan met losse woonvoorzieningen. Bijvoorbeeld de aanschaf van een kantelbare douchestoel of een tillift. Deze aanpassingen noemen we 'losse' woonvoorzieningen (niet aard- en nagelvast).

Voorbeelden van losse woonvoorzieningen zijn onder andere een:

 • ver­rijd­ba­re dou­che­bran­card;
 • ver­rijd­ba­re til­lift;
 • ver­rijd­ba­re dou­che-toi­let­stoel;
 • dou­che­rol­stoel.

Woningaanpassing

Als je door een beperking belemmeringen ondervindt in jouw woning, is misschien een 'woningaanpassing' mogelijk. Soms is het een eenvoudige aanpassing. Maar het kan ook gaan om meer ingrijpende aanpassingen, zoals een aanbouw aan de woning of het aanpassen van keuken, toilet of badkamer.

Voorbeelden van woningaanpassingen zijn:

 • een traplift aanbrengen
 • het keukenblok aanpassen
 • een wastafel op rolstoelhoogte aanbrengen
 • een stroeve douchevloer (anti-slip) aanbrengen
 • een bad verwijderen en douchevoorziening maken
 • drempels aanpassen
 • automatische deuren aanbrengen

Voor verschillende voorzieningen is er géén vergoeding mogelijk. Zoals voor een handgreep, een verhoogde toiletpot, een douchezitje of een (éénhendelmeng)kraan. Dit regel je zelf en hier betaal je zelf de kosten voor. 

Het is ook mogelijk dat de kosten voor woningaanpassingen meer bedragen dan het maximale bedrag dat hiervoor beschikbaar is. Of dat het technisch niet mogelijk is de woning aan te passen. In zo’n geval wordt samen met je gekeken of verhuizing naar een geschikte (huur)woning een betere oplossing is.

Kosten

Woningaanpassingen die medisch noodzakelijk zijn, worden aangebracht in opdracht van de gemeente Zwolle. Hiervoor betaal je een eigen bijdrage. 

In 2021 is de eigen bijdrage maximaal €19,- per maand per huishouden. Ook als je meerdere Wmo-voorzieningen heeft, betaal je maximaal € 19,- per maand. De eigen bijdrage is hetzelfde als in 2020. 

Ben je getrouwd of heb je een partner? En heeft minimaal 1 van jullie de AOW-leeftijd (66 jaar en 4 maanden) nog niet bereikt? Dan betaal je geen eigen bijdrage. 

Je kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de verhuiskosten en het herinrichten van de woning.

Een verhuiskostenvergoeding wordt niet verstrekt wanneer:

 • iemand met een beperking voor het eerst zelfstandig gaat wonen;
 • iemand met een beperking op eigen initiatief verhuist vanuit een woning die op ergonomische gronden als geschikt moet worden beschouwd;
 • er wordt verhuisd naar een Wlz-instelling of een verzorgings- of verpleeghuis;
 • er sprake is van een algemeen gebruikelijke verhuizing, zoals bij een verhuizing van senioren naar een kleinere woning (bijvoorbeeld een verhuizing naar een aanleun- of zorgzonewoning).

Reparatie, onderhoud en stopzetten

Verwijderen en inleveren

Op het moment dat je de voorziening niet meer nodig hebt, kun je met ons contact opnemen.

Reparatie en onderhoud

Voor reparatie en onderhoud aan jouw traplift of tillift kun je rechtstreeks contact opnemen met de desbetreffende leverancier.

 • Trapliften Handicare | Algemeen telefoonnummer: 072-5768895 | Storingen (24/7): 072-5768880
 • Tilliften TR-care | Algemeen en storingen (24/7): 085-4858390 

Voor overige producten kun je contact met ons opnemen.

Bijzonderheden

In prin­ci­pe wor­den al­leen nood­za­ke­lij­ke aan­pas­sin­gen ver­goed tot een be­drag van maxi­maal € 12.000,-. Is het be­drag ho­ger, dan wordt er eerst met je gekeken of er mogelijkheden zijn om te verhuizen naar een geschikte woning. Vanuit het Sociaal wijkteam Zwolle kunnen wij je helpen bij de bemiddeling.

Korter dan zes maanden eenvoudige hulpmiddelen nodig

Hebt je korter dan zes maanden eenvoudige hulpmiddelen omdat je bijvoorbeeld tijdelijk in een rolstoel zit? Bel dan de uitleenservice van je zorgverzekeraar.

Hoog-laagbed, krukken, looprek en dovenbel

Deze voorzieningen kun je niet via de Wmo aanvragen. Informeer bij jouw zorgverzekeraar.

Achteraf aanvragen

Een aanpassing die je zelf al hebt aangeschaft wordt niet vergoed.