pc-keyboard-geld iconZorg in natura of persoonsgebonden budget (pgb)

Als blijkt dat er een maatwerkvoorziening nodig is vanuit de Wmo- of jeugdwet, kan dit via zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (pgb).

Bij zorg in natura wordt de zorgaanbieder rechtstreeks betaald door de gemeente en regelen de zorgaanbieder ook de administratie. Met een persoonsgebonden budget kun je zelf zorg inkopen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de administratie die hier bij hoort. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou de mogelijkheden en waarvoor je in aanmerking komt.

Jeugdhulp

Voor jeugdhulp kun je een pgb ontvangen. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou of je hiervoor in aanmerking komt.

Thuisondersteuning

Voor thuisondersteuning kun je een pgb ontvangen. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou of je hiervoor in aanmerking komt.

Beschermd wonen

Voor beschermd wonen kan de GGD een pgb beschikbaar stellen. Neem hiervoor contact op met de GGD IJsselland.

Dagbesteding

Dagbesteding voor mensen in de leeftijd van 18-67 jaar kan met een pgb worden verzilverd. 

Voor dagbesteding voor kinderen kun je een pgb ontvangen.

Tarieven

PGB budget en ZiN-tarieven per maand
Resultaatgebieden Intensiteit * Vorm-voorziening PGB-budget per maand ZiN-tarief per maand
1-2 A 1 A-1 Ondersteunend 217,- 271,-
1-2 A 2 A-2 Ondersteunend 322,- 403,-
1-2 A 3 A-3 Ondersteunend 430,- 537,-
1-2 A 1 A-1 Activerend 286,- 357,-
1-2 A 2 A-2 Activerend 377,- 471,-
1-2 A 3 A-3 Activerend 569,- 711,-
3-4 B 1 B-1 Ondersteunend 287,- 359,-
3-4 B 2 B-2 Ondersteunend 416,- 520,-
3-4 B 3 B-3 Ondersteunend 554,- 692,-
3-4 B 1 B-1 Activerend 427,- 534,-
3-4 B 2 B-2 Activerend 566,- 707,-
3-4 B 3 B-3 Activerend 854,- 1.068,-
5-6 C 1 C-1 Ondersteunend 478,- 598,-
5-6 C 2 C-2 Ondersteunend 691,- 864,-
5-6 C 3 C-3 Ondersteunend 922,- 1.153,-
5-6 C 1 C-1 Activerend 712,- 890,-
5-6 C 2 C-2 Activerend 942,- 1.178,-
5-6 C 3 C-3 Activerend 1.423,- 1.779,-

* 1 = Gemiddelde intensiteit, 2 = Intensiteit +, 3 = Intensiteit ++
(bedragen in euro's)

Maximaal uurtarief Pgb Thuisondersteuning 2023

Professional (alleen HH)

€ 30,95

Sociaal netwerk (alleen HH)

€ 17,50

Thuisondersteuning gemiddeld professional

€ 57,11

Thuisondersteuning maximaal professional (bij uitzondering)

€ 67,13

Thuisondersteuning sociaal netwerk

€ 25,00

Tarieven voorzieningen
Voorziening Tarief 2023 (per week)
D-1 Basis (1 - 3 dagdelen per week) 82,77
D-2 Basis (4 - 6 dagdelen per week) 165,54
D-3 Basis (7 - 9 dagdelen per week) 248,31
D-1 Gespecialiseerd (1 - 3 dagdelen per week) 132,42
D-2 Gespecialiseerd (4 - 6 dagdelen per week) 264,84
Gespecialiseerd (7 - 9 dagdelen per week) 397,26

(bedragen in euro's)

Tarieven dagbesteding
Dagbesteding D-3 Gespecialiseerd (7-9 dagdelen / week)
Weektarief 397,26
Jaarbudget 20.657,52
Gecorrigeerd jaarbudget 20.944,43
Dagen 2023 61,00
PGB-budget 2023 3.500,30

(bedragen in euro's)

Kosten kortdurend verblijf
Aanbieder Prijs 2023 (ouderdom gerelateerd)
productcode 04A01
Prijs 2023 (NAH, lich / verst. beperking / psych)
productcode 04A10
Frion 0,00 283,27
PGBZ bv 126,83 140,26
Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg 178,52 0,00
Zorgspectrum Het Zand 158,00 203,14
Gem ZIN tarief (publicatie Fin besluit) 154,45 208,89
PGB (gem zin tarief * 80%) publicatie Fin Besluit 123,56 167,11

(bedragen in euro's)

Tarieven ambulante jeugdhulp
Toewijzingen ambulante jeugdhulp - Voorzieningen Eenheid Jeugdhulp in natura Persoonsgebonden budget - Jeugdhulpverlener vanuit aanbieder ZZP'er (BIG / SKJ geregistreerd) Sociaal netwerk
Begeleiding Licht groep uur 14,46 13,01 11,57 -
Begeleiding Midden groep uur 18,87 16,98 15,10 -
Begeleiding (middel) Zwaar groep uur 27,72 24,95 22,18 -
Begeleiding individueel uur - - - 22,98
Overwegend begeleiding en lichte hulp uur 70,00 63,00 56,00 -
Zwaardere hulp en behandeling (niet ggz) uur 90,00 81,00 72,00 -
Reguliere / kleinere ggz instellingen uur 110,00 99,00 88,00 -
Grote ggz instellingen / academisch uur 130,00 117,00 - -
Kortdurend verblijf (respijtzorg) etmaal 175,85 158,27 140,68 87,93
Kortdurend verblijf intensief etmaal 295,96 266,36 236,77 -
Noodzakelijk vervoer - - - - 0,19

(bedragen in euro's)