Acute financiële hulp door Stichting Noodfonds Zwolle: “Er wordt altijd gekeken naar de best mogelijke oplossing”

16 oktober 2023
Homepage

In financiële nood komen. Het kan iedereen overkomen. Heb je te weinig geld, geen reserve op je bankrekening hebben of een plotselinge financiële tegenvaller? Stichting Noodfonds Zwolle En Omgeving kan in dit soort gevallen een uitkomst bieden. Het Noodfonds steunt mensen in financiële nood die wonen in de gemeente Zwolle en omgeving.

Johan werkt al jaren voor het Noodfonds. Hij onderhoudt het contact met de hulp- en dienstverleners in de stad en behandelt alle aanvragen die bij het fonds binnenkomen. “Het is van groot belang dat inwoners geholpen worden bij een acute financiële hulpvraag zodat zij blijven meedoen in de maatschappij.”

Gift of renteloze lening

“Het Noodfonds kan ondersteunen met een gift of renteloze lening. Een gift voor bijvoorbeeld boodschappen, woninginrichting, witgoed, een fiets of door de borg of eerste maand huur te betalen. Of met een renteloze lening om in één keer een aantal kleine schulden af te lossen en verdere schulden te voorkomen”, vertelt Johan. “Wij komen in actie wanneer hulpverleners vastlopen in hun hulpverleningsproces. Als hulpverleners niet meer weten wat zij in financieel opzicht voor hun cliënt kunnen doen, kan het Noodfonds helpen.”

Digitale aanvraag

Hulp- en dienstverleners kunnen een aanvraag voor hun cliënt indienen via de website van het Noodfonds. In de digitale aanvraag wordt de situatie van de inwoner uitgelegd en afgesloten met een hulpvraag. “Wij reageren alleen op aanvragen van hulpverleners. De hulpverlener kent namelijk de situatie van zijn cliënt en vervult een onmisbare rol in het proces. Er wordt met veel Zwolse hulpverleningsorganisaties samengewerkt. Wij dragen bij wanneer er een structurele oplossing komt voor het probleem. Het is niet zo dat wij zonder een goed plan geld uitgeven.”

Johan heeft ook contact met hulpverleners zonder dat er meteen financiële hulp nodig is. “Ze bellen mij ook om te sparren over bepaalde situaties. Een acute verlening van geld is niet altijd de oplossing. Soms kom ik met andere suggesties om de situatie op te lossen of kijken we naar een oplossing die ergens anders wordt aangeboden.”

Problemen voorkomen

Het Noodfonds is een belangrijke schakel in het oplossen van het eerste knelpunt. “Onlangs nam een Sociaal Raadsman van Op Orde contact op voor een aanvraag van financiering voor het huren van een woning. Deze inwoner dreigde op straat gezet te worden. De inwoner had wel recht op bijzondere bijstand, maar stond nog niet ingeschreven op een nieuw woonadres. Een nieuwe huurwoning was gevonden, maar diegene kon de eerste huur niet betalen omdat de bijstand nog niet kon worden uitgekeerd.  Als Noodfonds hebben wij de eerste huur betaald zodat de inwoner daarna wel in aanmerking kwam voor de bijzondere bijstand en vervolgens de huur zelf weer kon betalen.” Het contact met de gemeente blijkt hierin erg belangrijk. “Het Noodfonds vervult soms een soort brugfunctie tussen inwoners en de gemeente.”

Maatschappelijk mee blijven doen

Het Noodfonds maakt ook vaak gebruik van haar grote netwerk. “We hebben naast een goede relatie met de gemeente ook contacten met andere partijen in de stad die aan noodhulp doen. Zoals het regelen van een fiets of laptop zodat iemand weer kan meedoen in de samenleving. Op deze manier is er veel mogelijk voor Zwollenaren en we helpen elkaar waar nodig. Dat is typisch Zwolle.”

Hulp en goed advies

Veel mensen lijken ook bereid te zijn om hun problemen op te lossen. Johan: “Soms kan een inwoner niet direct een vergoeding van een instantie zoals bijvoorbeeld de gemeente krijgen. Dat kan een behoorlijk probleem zijn. Bijvoorbeeld als een gezin onverwacht een kapotte wasmachine heeft. Kinderen moeten wel in schone kleding naar school kunnen. Het Noodfonds kan op verzoek van een hulpverlener inspringen om het bedrag van een wasmachine voor te schieten. Vaak wordt het voorgeschoten bedrag vervolgens terugbetaald.”

Soms blijken aanvragen vanuit de hulpverleners echt maatwerk te zijn. “Laatst kregen wij een aanvraag binnen over de financiering van een nieuw matras. Het nieuwe matras was prijzig, maar de cliënt had al lange tijd rugklachten. We hebben toen gekeken naar de oplossingen en de cliënt erop geattendeerd dat er wel aanspraak gemaakt kon worden op bepaalde toeslagen van de gemeente, terwijl de cliënt dacht niet in aanmerking te komen. Dit zijn zaken die ik gewoon inbreng”, zegt Johan hierover. “Je krijgt hulp én goed advies van het Noodfonds. Het belang van de stichting is dat wij zoveel mogelijk kijken naar oplossingen. Natuurlijk zijn er richtlijnen, maar soms kan een inwoner bij die richtlijnen tussen wal en schip vallen. In veel gevallen is wél iets mogelijk voor de inwoners en wordt diegene toch nog goed geholpen.” 

Heb jij financiële problemen en weet jij niet welke hulp jij kan krijgen? Neem contact op met de gemeente. Samen zoeken we naar een passende oplossing.