Gesprek & plan

Heb je een vraag over jouw persoonlijke situatie?

Kijk dan eerst bij 'Krijg hulp'externe-link-icoon. Staat het antwoord er niet tussen? Kom je er niet uit, ook niet met anderen? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Het is goed mogelijk dat de sociaal werker jou direct al tips en adviezen kan geven waarmee je zelf aan de slag kunt.

Is er meer nodig? Dan volgt een gesprek, bij jou thuis of op een andere plek waar je dat prettig vindt. Je kunt je voorbereiden op dit gesprek door zelf een plan te maken.

Je kunt dit formulier op de computer invullen en daarna printen. Je kunt het ook eerst printen en daarna met pen invullen.

Gesprek

Neem jouw plan mee naar het gesprek. Met de sociaal werker bespreek je namelijk wat je hebt ingevuld. Je bespreekt samen wat er speelt en waar je behoefte aan hebt. Uitgangspunt is wat je nog wél kunt. Ook bespreken we wat familie, vrienden en/of buren kunnen betekenen. Lukt dit niet of is er (daarnaast nog) andere ondersteuning nodig? Dan bekijkt de sociaal werker samen met jou wat mogelijk is. 

Iemand meenemen

Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Zoals een familielid, vriend of jouw mantelzorger. Hij/ zij kan jou helpen uit te leggen waar je extra ondersteuning bij nodig heeft.

Wil je iemand meenemen, maar ken je niemand in jouw omgeving? Dan kun je gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Dan kun je gebruik maken van de onafhankelijke clientondersteuning van Adviespunt Zorgbelang via telefoonnummer 074 - 291 35 97. Adviespunt Zorgbelangexterne-link-icoon heeft een groep met ervaren vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn onafhankelijk en kunnen je ondersteunen bij het gesprek. Deze ondersteuning is gratis.

Indische en Molukse ouderen kunnen ook contact opnemen met Pelitaexterne-link-icoon via telefoonnummer (088) 330 51 11. De vrijwilligers van Pelita hebben ruime ervaring in het ondersteunen van Indische en Molukse ouderen. Zij helpen jouw vraag concreet te maken en kunnen je ondersteunen bij het gesprek.

Ondersteuningsplan

Samen met de sociaal werker bekijk je wat mogelijk is en stel je het ondersteuningsplan op. Hiervan ontvang je een (digitale) kopie. In dit plan staat:

  • Jouw (ondersteunings)vraag.
  • Wat je wilt bereiken en op welke manier?
  • De afspraken over wie wat doet en wanneer? Deze afspraken heb je gemaakt met de sociaal werker van het Sociaal wijkteam.

Heeft de sociaal werker van het Sociaal wijkteam samen met jou vastgesteld dat je professionele ondersteuning nodig hebt? Dan staat in het ondersteuningsplan ook:

  • Welke zorg jij of jouw gezin/huishouden krijgt?
  • Welke zorgaanbieder de zorg gaat bieden?
  • Wanneer de zorg geleverd wordt?
  • Of jij of jouw gezin/huishouden persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt.

Actie

In het ondersteuningsplan staat wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat je zelf aan de slag gaat, of dat je ondersteuning krijgt van jouw omgeving of van het Sociaal wijkteam. Een combinatie is ook mogelijk.

  • Professionele ondersteuning: Is besloten dat jij of jouw gezin/huishouden professionele ondersteuning krijgt? Dan ontvangt je hiervoor een beschikking.  
  • Hulpmiddel of aanpassing in huis: Heb je recht op een rolstoel, een ander hulpmiddel of een aanpassing in jouw huis? Dan staat in de beschikking wat je ontvangt. Ook lees je wat de afspraken zijn voor levering en gebruik.   
  • Thuisondersteuning: Ontvangt jij of jouw  gezin/huishouden Thuisondersteuning? Dan staat in de beschikking om welke ondersteuning het gaat en wanneer deze start.

In het ondersteuningsplan staat ook hoe en met wie er geëvalueerd wordt. Samen wordt dan gekeken of er aan de doelen wordt gewerkt.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de afspraken die je met de zorgaanbieder maakt. Heb je een vraag over de ondersteuning of de zorgaanbieder? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Eindgesprek

Is de ondersteuning aan jou of jouw gezin/huishouden bijna afgerond? Dan volgt een eindgesprek. Zes tot acht weken voordat jouw ondersteuning afloopt, neemt je hiervoor contact op met het Sociaal wijkteam. Tenzij dit anders is afgesproken.

Tijdens dit gesprek kijk je samen met de sociaal werker wat het resultaat is. Degene die de ondersteuning geboden heeft, kan hierbij aanwezig zijn. Er wordt gekeken naar de doelen en afspraken in het ondersteuningsplan. Is de ondersteuning voldoende? Of moet de ondersteuning worden voortgezet of aangepast?

Een (nieuwe) vraag?

Heb je na een tijdje weer een (nieuwe) vraag? Neem dan gerust contact op met jouw contactpersoon van het Sociaal wijkteam.