praat-wolken iconGesprek & plan

Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Kijk dan eerst bij Hulp bij Staat het antwoord er niet tussen? Komt u er niet uit, ook niet met anderen? Neemt u dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Het is goed mogelijk dat de sociaal werker u direct al tips en adviezen kan geven waarmee u zelf aan de slag kunt.

Is er meer nodig? Dan volgt een gesprek, bij u thuis of op een andere plek waar u dat prettig vindt. U kunt zich voorbereiden op dit gesprek door zelf een plan te maken.

U kunt dit formulier op de computer invullen en daarna printen. U kunt het ook eerst printen en daarna met pen invullen.

Gesprek

Neem uw plan mee naar het gesprek. Met de sociaal werker bespreekt u namelijk wat u hebt ingevuld. U bespreekt samen wat er speelt en waar u behoefte aan heeft. Uitgangspunt is wat u nog wél kunt. Ook bespreken we wat familie, vrienden en/of buren kunnen betekenen. Lukt dit niet of is er (daarnaast nog) andere ondersteuning nodig? Dan bekijkt de sociaal werker samen met u wat mogelijk is. 

Iemand meenemen

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek. Zoals een familielid, vriend of uw mantelzorger. Hij/ zij kan u helpen uit te leggen waar u extra ondersteuning bij nodig heeft.

Wilt u iemand meenemen, maar kent u niemand in uw omgeving? Dan kunt u gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning.   

Ondersteuningsplan

Samen met de sociaal werker bekijkt u wat mogelijk is en stelt u het ondersteuningsplan op. Hiervan ontvangt u een (digitale) kopie. In dit plan staat:

  • Uw (ondersteunings)vraag.
  • Wat u wilt bereiken en op welke manier.
  • De afspraken over wie wat doet en wanneer. Deze afspraken heeft u gemaakt met de sociaal werker van het Sociaal wijkteam.

Heeft de sociaal werker van het Sociaal wijkteam samen met u vastgesteld dat u professionele ondersteuning nodig heeft? Dan staat in het ondersteuningsplan ook:

  • Welke zorg u of uw gezin/huishouden krijgt.
  • Welke zorgaanbieder de zorg gaat bieden.
  • Wanneer de zorg geleverd wordt.
  • Of u of uw gezin/huishouden persoonsgebonden budget (pgb) ontvangt.

U kunt zich voorbereiden op het gesprek met de sociaal werker. U beantwoordt van te voren alvast zelf de vragen uit het document 'Stel uw eigen ondersteuningsplan op'.

Actie

In het ondersteuningsplan staat wat er gaat gebeuren. Het kan zijn dat u zelf aan de slag gaat, of dat u ondersteuning krijgt van uw omgeving of van het Sociaal wijkteam. Een combinatie is ook mogelijk.

  • Professionele ondersteuning: Is besloten dat u of uw gezin/huishouden professionele ondersteuning krijgt? Dan ontvangt u hiervoor een beschikking.  
  • Hulpmiddel of aanpassing in huis: Heeft u recht op een rolstoel, een ander hulpmiddel of een aanpassing in uw huis? Dan staat in de beschikking wat u ontvangt. Ook leest u wat de afspraken zijn voor levering en gebruik.   
  • Thuisondersteuning: Ontvangt u of uw gezin/huishouden Thuisondersteuning? Dan staat in de beschikking om welke ondersteuning het gaat en wanneer deze start.

In het ondersteuningsplan staat ook hoe en met wie er geëvalueerd wordt. Samen wordt dan gekeken of er aan de doelen wordt gewerkt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de afspraken die u met de zorgaanbieder maakt. Heeft u een vraag over de ondersteuning of de zorgaanbieder? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Eindgesprek

Is de ondersteuning aan u of uw gezin/huishouden bijna afgerond? Dan volgt een eindgesprek. Zes tot acht weken voordat uw ondersteuning afloopt, neemt u hiervoor contact op met het Sociaal wijkteam. Tenzij dit anders is afgesproken.

Tijdens dit gesprek kijkt u samen met de sociaal werker wat het resultaat is. Degene die de ondersteuning geboden heeft, kan hierbij aanwezig zijn. Er wordt gekeken naar de doelen en afspraken in het ondersteuningsplan. Is de ondersteuning voldoende? Of moet de ondersteuning worden voortgezet of aangepast?

Een (nieuwe) vraag?

Heeft u na een tijdje weer een (nieuwe) vraag? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon van het Sociaal wijkteam.