Foto: Louise Rouwhorst ondertekent het convenant namens de 17 jeugdzorgaanbieders, onder toeziend oog Michiel van Willigen.

Ieder kind een thuis: regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen

24 februari 2023
Homepage

Regio IJsselland streeft naar nul uit huis geplaatste kinderen en voor ieder kind een goed thuis om op te groeien. Het liefst bij de eigen ouders en als het echt niet anders kan in een omgeving die zoveel als mogelijk lijkt op de gezinssituatie. Dat is de gezamenlijke intentie die 11 gemeenten en 17 aanbieders van Jeugdhulp in IJsselland hebben vastgelegd in een convenant.

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders gaan meer intensieve en samenhangende hulp aanbieden in de eigen omgeving van het kind. Hiermee willen zij uithuisplaatsingen voorkomen of zorgen voor een zo snel mogelijke terugkeer van een kind naar het eigen gezin na een uithuisplaatsing.

Kleinschalige woonvormen

Als wonen in het eigen gezin toch niet mogelijk blijkt, is een alternatief gezin de best passende oplossing. Dit kan in de vorm van een pleeggezin, gezinshuis, zorgboerderij of een andere kleinschalige woonvorm. Niet voor alle jeugdigen is deze vorm van wonen al beschikbaar. Dat betekent dat de regio IJsselland inzet op het ontwikkelen van voldoende kleinschalige woonvormen (met maximaal 6 jeugdigen). Dit gebeurt zo dicht mogelijk bij de eigen thuissituatie, zodat kinderen in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Gezamenlijke intentie

Met de ondertekening van dit convenant spreken de 28 partijen een gezamenlijke intentie en richting af. Ook maken zij afspraken over wat ze gaan doen, hoe en met wie.

Michiel van Willigen, wethouder Jeugd van de gemeente Zwolle ondertekende het convenant namens de 11 gemeenten. Hij gaf hierbij aan dat dit voor hem een heel belangrijk moment is. “We trekken samen op als partners om zo de jeugdhulp goed te organiseren. Hierbij staat het gezin centraal: wat hebben zij nodig? Het gaat om een goede combinatie van snelle oplossingen bij acute situaties en daarnaast de ondersteuning bieden die het beste is voor de lange termijn.”

Louise Rouwhorst, bestuurder Trias Jeugdhulp, ondertekende het convenant namens de 17 jeugdzorgaanbieders. Louise: “Met deze samenwerking hebben we elkaar echt kunnen vinden en dat vind ik waardevol. We hebben elkaar nodig. Een ondersteuningsvraag omvat altijd meer dan op het eerste gezicht lijkt. Het is hierbij belangrijk om expertise die je zelf niet in huis hebt bij een ander te halen. Zo krijgen we samen de zorg daar waar die hoort te zijn, bij het kind en het gezin.”

Zorgplicht

Bas Rodijk, projectleider bij Stichting Kinderperspectief is bij de ontwikkeling van het convenant betrokken. Bas is ervaringsdeskundige, een gedeelte van zijn jeugd groeide hij op buiten zijn eigen gezin. Bas: “De overgang van de beschermde omgeving van ‘planeet Jeugdhulp’ naar het normale leven bij het eigen gezin op ‘planeet Aarde’ is groot voor een kind. Je hebt dan mensen nodig waar je op terug kunt vallen.” Bas heeft voor alle aanwezigen een plant meegenomen die symbool staat voor het opgroeien van een kind. “Een plant heeft goede grond, water en verzorging nodig om te kunnen groeien. Ook bij het opgroeien van kinderen geldt dat we allemaal een zorgplicht hebben. En als je er niet uitkomt met de verzorging, vraag om hulp en werk met elkaar samen”.

Samenwerkende partijen

Het convenant is een gezamenlijk initiatief van gemeenten en jeugdhulpaanbieders in de regio IJsselland. Het convenant is ondertekend door de volgende partijen:

  • Gemeente Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle;
  • Accare, Ambiq, Cosis, Dimence/Jeugd GGZ, ’s Heerenloo, Karakter, Leger des Heils NO, Omega groep, Philadelphia, Pluryn, Timon, Triade Vitree, Trias Jeugdhulp, Vigo Groep (Pactum), Yes we can clinics, Yorneo en Zozijn.