Participatieraad zoekt aspirant-leden

20 december 2023
Homepage

Wil jij iets betekenen voor inwoners in Zwolle die te maken hebben met zorg of jeugdhulp of vind je interessant om mee te denken over de thema’s werk, wonen, welzijn, meedoen, leefbaarheid en inkomen? De Participatieraad Zwolle adviseert het college van burgemeester en wethouders over al deze belangrijke thema’s. De Participatieraad is er voor en door Zwollenaren. Samen kijken wat voor invloed het beleid van de gemeente voor het dagelijkse leven van inwoners kan hebben.

Participatieraad Zwolle in het kort 

De Participatieraad Zwolle geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Zwolle, en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De Participatieraad adviseert over alle aspecten van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over alles wat je als mens in je directe bestaan raakt: werk en inkomen, opgroeien en opvoeden, wonen, zorg en welzijn, inclusie en diversiteit. De Participatieraad Zwolle telt 15 leden. De leden van de Participatieraad nemen zitting op basis van hun kwaliteit en (ervarings)deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen. 

Op zoek naar aspirant-leden 

Ze zoeken enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een relevant netwerk in de Zwolse samenleving. Aspirant-leden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle. Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat, vult een aspirant-lid de vrijgekomen plaats in.  

Zij zoeken een Zwollenaar die zijn voelsprieten in de Zwolse samenleving heeft, iemand die een brede kijk heeft op wat er op het gebied van het sociaal domein in de samenleving in Zwolle gebeurt. Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om het college van B&W over deze onderwerpen vanuit inwonersperspectief te adviseren. Op dit moment zoeken ze vooral aspirant-leden voor werkgroep Werk, Inkomen en Meedoen, in het bijzonder Zwollenaren die kennis en ervaring hebben met de Participatiewet: hier valt de bijstandsverlening door de gemeente onder, maar ook schulddienstverlening en de sociale werkvoorziening en alles wat met participatie (mee kunnen/mogen doen) te maken heeft. Uiteraard is iedereen welkom om te reageren. Ze vinden diversiteit belangrijk! 

Wat bieden ze jou?  

Mocht de keuze op jou vallen dan ga je deel uitmaken van een groep van betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Zwolle. Als aspirant-lid ontvang je geen vergoeding. Wel bieden ze vanuit de Participatieraad begeleiding bij de werkzaamheden van de Participatieraad, de gelegenheid scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken. Zodra je lid wordt van de Participatieraad, ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand. De duur van het lidmaatschap is vier jaar met mogelijkheid met vier jaar te verlengen. 

Vragen en reageren  

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de secretaris van de Participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl.  

Veel informatie is te vinden op onze website www.participatieraadzwolle.nlexterne-link-icoon.  

Heb je belangstelling om deel uit te maken van de Participatieraad? Dan kan je tot uiterlijk 8 januari 2024 je motivatiebrief en curriculum vitae sturen naar info@participatieraadzwolle.nl ter attentie van mevrouw A.Wertheim, voorzitter van de Participatieraad Zwolle.  In je brief lezen ze graag waarom je deel wilt uitmaken van de Participatieraad en of je voldoende tijd kunt vrijmaken om de werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren. Gesprekken met kandidaten vinden plaats op 23 januari 2024.