Relatie- en scheidingsteam helpt bij voorkomen van complexe scheidingen

20 juli 2023
Homepage

“Van een tornado, ruzie, oorlog naar complete rust”, aldus een van de ouders die bij het Zwolse Relatie- en Scheidingsteam ondersteuning kreeg. Uit onderzoek blijkt dat het Relatie- en Scheidingsteam in 98% van de gevallen helpt om (langdurige) conflicten bij ouders te voorkomen of te doorbreken. Hierdoor worden betrokken kinderen ontlast. Ouders en jeugdigen ervaren een duidelijke meerwaarde in de hulp en ondersteuning van het Relatie- en Scheidingsteam.

Wethouder Jeugd Michiel van Willigen: “Het is mooi om te zien dat ouders en jeugdigen baat hebben bij de ondersteuning van het Relatie- en scheidingsteam. In veel gevallen lukt het om met gezinnen stappen in de goede richting te zetten. Ik ben daarom heel blij met deze hoopvolle pilot”.

Onderzoek Werkplaats sociaal domein

In Zwolle werken we preventief aan het voorkomen van complexe scheidingen, zodat kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Een belangrijk instrument hierbij is het Relatie- en Scheidingsteam dat in september 2021 is gestart als pilot in de wijken Aa-landen, Holtenbroek, Stadshagen en Westenholte. De pilot is nu geëvalueerd op basis van een onderzoek van de Werkplaats Sociaal Domein. In het najaar wordt besloten of het Relatie- en Scheidingsteam voor alle inwoners van Zwolle beschikbaar komt.

Hulpvragen

Inmiddels heeft het Relatie- en Scheidingsteam ondersteuning geboden in 104 situaties. Hierbij zijn 196 kinderen betrokken. Mensen zoeken om verschillende redenen hulp bij het Relatie- en Scheidingsteam. Inwoners komen met relatievragen (30%), als ze willen scheiden (25%) of als ze gescheiden zijn en nog hulpvragen hebben (45%). Het grootste gedeelte van de hulpvragen is relationeel van aard (52%), 21% van de hulpvragen gaat over kinderen en 19% is juridisch of financieel.

Integrale aanpak

Het team zet in op het integraal ondersteunen van inwoners. Het basisteam bestaat uit gezinsgerichte hulpverleners met diverse achtergronden. Het team werkt nauw samen met medewerkers met specialistische kennis bijvoorbeeld op het gebied van financiën, juridische zaken en psychologie. Uit het onderzoek blijkt dat de vormgeving van het Relatie- en Scheidingsteam uniek is in Nederland.

Contact

Het Relatie- en Scheidingsteam Zwolle is bereikbaar via telefoonnummer 038 498 21 00 of e-mail relatieenscheidingsteam@zwolle.nl. Zie ook www.zwolle.nl/relatiesenscheidenexterne-link-icoon.