Terugblik bijeenkomst proeftuin jeugdhulp SWT en partners

23 januari 2023
Homepage

Hulp voor jeugd en gezinnen in hun eigen omgeving organiseren. Thuis, op school of in de wijk. En daar zo gewoon mogelijke oplossingen vinden.

Dat doen we sinds september 2022 in de ‘Proeftuin samenspel in de wijk’, samen met partners zoals jeugdhulpaanbieders, scholen, kinderopvang en welzijnsorganisaties. Vorige week kwamen we met de partners uit de twee stadsdelen bij elkaar om terug te blikken en samen vooruit te kijken.

De proeftuin is een intensief veranderproces

Alet Lumen, Janna Oosting en Mayke Ben Haj Fredj van het Sociaal Wijkteam: “We hebben veel geleerd en gedaan de afgelopen tijd, samen met de partners in de wijk. In plaats van de diagnostiekvraag van het kind centraal te stellen, kijken we breder naar de omgeving en naar de belangrijke relaties daarbinnen. We hebben partners tijdens de bijeenkomst een kleine inkijk kunnen geven in deze manier van werken."

Marianne Volaart, projectleider proeftuin: "Het loslaten van het denken in een oplossing alleen gericht op het kind, vraagt een omslag in het denken en werken van alle betrokkenen. Voor hulpvrager, wijkteamprofessionals, jeugdhulpaanbieders en school. Dat is een intensief veranderproces."

Meer eigen inzet

Karin Otten, teamleider SWT Zuid: “De afgelopen leerperiode hebben we door het breder kijken naar een hulpvraag vaker ondersteuning in de eigen omgeving van kinderen kunnen bieden. Daardoor konden onze medewerkers vaker samen met partners op een andere manier werken aan duurzame oplossingen die er echt toe doen. En hebben we minder vaak hoeven doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp.”

Veilige leeromgeving voor partners

Eén van de partners die elke week meedoet in de proeftuin in West is Remzi Karadayi, GZ-psycholoog bij Yarin Jeugdhulp. Remzi: “De proeftuin helpt om anders te kijken en dat is soms best ongemakkelijk. Door hier samen in te leren wordt de verbinding tussen sociaal wijkteam en aanbieders versterkt. Medewerkers van het SWT en partners werken als echte  collega’s aan de casussen. De proeftuin is een veilige context. Daardoor zijn er kansen om veel van elkaar te leren.”

Komende tijd verdiepen en versterken

De volgende leerperiode start later deze maand. Wat gaat daarin gebeuren? Geraldine IJzerman, teamleider SWT West: “Samen met het SWT en partners gaan we verder oefenen in het breder kijken naar een hulpvraag. Hierbij staat het vertragen, even stil staan en samen anders kijken centraal. Dit vraagt anders werken dan we gewend zijn. We hopen dat deze andere manier van kijken zich als een olievlek verspreidt, zodat de gezinnen in onze wijk steeds betere, duurzame oplossingen vinden.

Wil je meer weten over de proeftuin? Of wil je een keer meedoen of meekijken? Neem dan contact op met Marianne Volaart: m.volaart@zwolle.nl.

Projectteam

Het projectteam bestaat uit:

  • Marianne Volaart, projectleider
  • Geraldine IJzerman, teammanager Sociaal wijkteam West
  • Karin Otten, teammanager Sociaal wijkteam Zuid
  • Karin Wierenga, beleidsadviseur jeugd
  • Lois Wolters, projectassistent

Heb je vragen of wil je iets bijdragen? Zoek contact met één van de projectteamleden!