Thuisondersteuning

Inwoners vanaf 18 jaar die door hun beperking niet zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, kunnen Thuisondersteuning krijgen. Het gaat dan om ondersteuning in het dagelijks leven. Zoals ondersteuning bij het huishouden doen, de administratie en financiën op orde brengen, dagritme en dagstructuur krijgen, contacten leren maken en routine krijgen in jezelf verzorgen. Zodat zelfstandig (blijven) wonen mogelijk is.    

In plaats van huishoudelijke ondersteuning & individuele begeleiding

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. Op 1 juni 2018 is Thuisondersteuning in de plaats gekomen van huishoudelijke ondersteuning en individuele begeleiding. Veelgestelde vragen over deze nieuwe voorziening.

Andere voorzieningen

Behandeling, therapie, structureel gebruikmaken van recreatieve activiteiten en/of daginvulling, taalondersteuning, boodschappen doen en opvoedondersteuning vallen niet onder Thuisondersteuning. Hier zijn andere voorzieningen voor, of andere wetten. Zoals dagbesteding, boodschappenservice en de inzet van vrijwilligers.  

Thuisondersteuning is niet mogelijk in combinatie met Beschermd Wonen of de WLZ.

Voor Thuisondersteuning heeft u een besluit nodig van het Sociaal wijkteam. Neem daarom eerst contact op met het Sociaal wijkteam voor een gesprek. U kunt zich voorbereiden op dit gesprek door zelf een plan te maken.

Gesprek

Samen met de sociaal werker bespreekt u wat uw situatie is en waar u behoefte aan heeft. Uitgangspunt is wat u nog wél kunt. Ook bespreekt u wat familie, vrienden en/of buren voor u kunnen betekenen. De sociaal werker bekijkt samen met u of er een geschikte voorliggende voorziening voor u mogelijk is. Blijkt dit niet het geval, dan kunt u Thuisondersteuning ontvangen. U krijgt dan een beschikking van het Sociaal wijkteam.

Ondersteuningsplan

De afspraken die u maakt met het Sociaal wijkteam komen te staan in het ondersteuningsplan. Er staat in waarvoor u Thuisondersteuning krijgt (het resultaatgebied), welke ondersteuning u krijgt en hoe vaak (de intensiteit).  

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek met het Sociaal wijkteam.

Voordat uw beschikking afloopt, heeft u een gesprek met het Sociaal wijkteam. U bespreekt dan hoe de Thuisondersteuning is geweest. Blijkt dat u de ondersteuning langer nodig heeft, dan ontvangt u een herindicatie.

Thuisondersteuning kan betekenen dat  u ondersteuning bij het huishouden krijgt. Met als doel dat uw huis schoon en leefbaar is. Een schoon en leefbaar huis betekent dat uw woonkamer, keuken, slaapkamer, wc, badkamer, gang en trap regelmatig worden schoongemaakt. Het kan zijn dat u een deel zelf doet, dat mensen uit uw omgeving een deel schoonmaken en dat de hulp de rest doet. Hierover maakt u afspraken met het Sociaal wijkteam.

Taken

Het Sociaal wijkteam spreekt niet af hoeveel uur de hulp bij u langskomt. U spreekt wel af welke taken de hulp gaat doen en hoe vaak. Het schoonmaken van de zolder en kamers die u weinig gebruikt, het verzorgen van dieren en werkzaamheden buiten de woning vallen hier niet onder.

In deze tabel staan de taken die horen bij een gemiddelde situatie. Als u te maken heeft met verzwarende omstandigheden, kunnen de taken en frequenties afwijken.

Taken huishouden bij een gemiddelde situatie.pdf

Uw vraag staat centraal

U bepaalt zelf wat prioriteit heeft. Dit betekent dat u uw hulp kunt vragen op bepaalde momenten andere taken te doen dan die u eerder voor dat moment had afgesproken. U stemt dit zelf af met uw hulp. Voorbeelden:

  • Komt er iemand logeren? Dan kunt u uw hulp vragen om dit keer de logeerkamer schoon te maken en bijvoorbeeld de keuken minder grondig te doen.
  • Wilt u dat de ramen worden schoongemaakt? Misschien kan de hulp de badkamer een keer overslaan.
  • Heeft u griep en ligt u tijdelijk meer in bed? U kunt de hulp vragen om uw bed te verschonen en bijvoorbeeld uw vloer een keer niet te dweilen.
  • Gaat u met vakantie? Maak dan met uw hulp een nieuwe planning van de werkzaamheden.
  • Komt uw kind regelmatig langs? Misschien kan hij/zij een keer de ramen lappen; dan heeft uw hulp meer tijd voor andere zaken.

Extra huishoudelijke schoonmaak

Krijgt u minimaal zes maanden Thuisondersteuning voor ondersteuning bij uw huishouden? Dan kunt u twee keer per jaar extra schoonmaak inzetten. Per keer duurt de extra schoonmaak 2 uur.

Deze extra schoonmaak is voor huishoudelijke taken of klusjes die anders ‘blijven liggen’. Zoals het schoonmaken van de binnenkant van de keukenkastjes, koelkast, oven of afzuigkap. Of het afnemen van plinten en deuren, of een keer extra de ramen lappen. U bepaalt zelf voor welke huishoudelijke klussen u de extra schoonmaak wilt inzetten en wanneer. Voor de extra schoonmaak betaalt u een eigen bijdrage, net als voor de Thuisondersteuning.

U betaalt voor Thuisondersteuning een eigen bijdrage.

Is uw situatie veranderd waardoor u meer of minder Thuisondersteuning nodig heeft? Of bent u niet tevreden over de Thuisondersteuning die u ontvangt? Bespreek dit dan met uw zorgaanbieder. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Wilt u geen Thuisondersteuning meer ontvangen? Of heeft u bijvoorbeeld een WLZ-toekenning ontvangen, waardoor Thuisondersteuning niet meer nodig is? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Sociaal wijkteam. Uw toekenning wordt dan stopgezet.