Verzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers

Wij vinden vrijwilligers en mantelzorgers erg belangrijk en wij hechten veel waarde aan iedereen die zich belangeloos inzet voor anderen. Wij vinden het vervelend als er dan onverwacht en onbedoeld schade ontstaat bij de uitvoering van deze vrijwilligerswerkzaamheden.

Daarom hebben wij via Centraal Beheer de VNG-vrijwilligersverzekering afgesloten. Op deze pagina leest u in het kort enige informatie. Voor de volledige informatie verwijzen wij u naar de website Vrijwilligers - Centraal Beheerexterne-link-icoon.

Let op: Deze verzekering is een aanvulling op uw eigen verzekering. Uw eigen verzekering gaat altijd voor. Dit noemen we een secundaire dekking. Deze secundaire dekking geldt voor alle rubrieken, behalve voor de ongevallenrubriek.

Welke rubrieken heeft gemeente Zwolle verzekerd?

Als vrijwilliger bent u verzekerd voor de volgende rubrieken: 

  • aansprakelijkheid vrijwilliger
  • aansprakelijkheid van de organisatie
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • ongevallen vrijwilliger 
  • persoonlijke eigendommen vrijwilliger
  • verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen (met uitzondering van mantelzorgers)

Bent u vrijwilliger en heeft u schade?

U kunt de schade melden bij de gemeente. Daarvoor vult u het onderstaande digitale schadeformulier Digitaal schade-aangifteformulier VNG VrijwilligersPolis (zwolle.nl) en mailt u deze naar p.van.der.scheer@zwolle.nl. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

Let op: ga eerst na of u de schade kunt melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

Wij melden de schade bij Centraal Beheer en de schadebehandelaar neemt dan contact met u of de organisatie op. Als de schade is afgehandeld, meldt Centraal Beheer dit zowel aan u als aan ons.

Aansprakelijkheidsverzekering niet opzeggen

Een vrijwilligersorganisatie kan haar eigen aansprakelijkheidsverzekering beter niet opzeggen. De organisatie kan namelijk ook voor andere zaken worden aangesproken, die niet met vrijwilligerswerk te maken hebben, zoals:

  • aansprakelijkheid gebouweigenaar
  • werkgeversaansprakelijkheid

Uw verzekeringsadviseur kan u hier meer over vertellen.  

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met Petra van der Scheer op telefoonnummer (038) 498 24 00 of per email: p.van.der.scheer@zwolle.nl