Verzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn onmisbaar in de samenleving. Zonder hun inzet kunnen veel activiteiten niet georganiseerd worden. Ook zou er dan meer professionele zorg nodig zijn. Bij de uitvoering van dit belangrijke werk kan het gebeuren dat er iets mis gaat. Een ongeval of schade. De meeste vrijwilligers en mantelzorgers zijn zelf verzekerd. Maar soms komt het voor dat de verzekering bepaalde schade niet uitkeert. Om die reden willen mensen misschien geen vrijwilligerswerk of mantelzorg doen. Dat willen we natuurlijk niet. De gemeente Zwolle heeft daarom een collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers afgesloten.

Soort verzekering

De gemeente heeft twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De eerste is de Vrijwilligers BasisPolis: het gaat hierbij om een ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze is aangevuld met de Vrijwilligers Pluspolis dat voorziet in een aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen en een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers.
Ook verkeersaansprakelijkheid en rechtsbijstand voor vrijwilligers valt onder deze verzekering. Voor mantelzorgers geldt alleen de ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering uit de BasisPolis.

Wie komen in aanmerking?

De vrijwilligersverzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger die bij een organisatie actief is. Hij geldt is ook voor hen die bij een moskee of in een buurthuis onbetaald werk doen met een maatschappelijk belang. Let op: de organisaties moeten een vestigingsadres in de gemeente Zwolle hebben.
Ook mensen die onbetaald de zorg voor een naaste op zich nemen, de zogenaamde mantelzorgers, vallen onder deze regeling. Het kunnen regelmatig terugkerende activiteiten zijn, maar ook eenmalige werkzaamheden.

De verzekering geldt niet voor scholieren die een maatschappelijke stage vervullen. De verzekering is ook niet voor de vrijwillige brandweer en politiemedewerkers. Voor deze laatste groep is er een speciale regeling. Scholieren zijn voldoende verzekerd via hun ouders en de school.

Schade... en dan?

De vrijwilliger of mantelzorger of de organisatie waar iemand voor heeft gewerkt meldt de schade bij de gemeente. Daarvoor vult hij het digitale schadeformulier Aangifteformulier VNG Vrijwilligerswerkpolis in en mailt deze naar P.van.der.Scheer@zwolle.nl

Het formulier met de schadeclaim wordt vervolgens door de gemeente digitaal doorgestuurd naar de verzekeraar VNG/Centraal Beheer Achmea.

Omdat de gemeente de verzekering afsluit kan de gemeente de gegevens natrekken. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade en het eventuele eigen risico wikkelt de verzekeraar rechtstreeks met de aanvrager af. De gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld.

Informatie

Meer informatie over vrijwilligers, mantelzorgers en verzekeringen vindt u via onderstaande links.