woning iconWmo thuisondersteuning aanvragen

Inwoners vanaf 18 jaar die door hun beperking niet zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, kunnen thuisondersteuning krijgen. Het gaat dan om ondersteuning in het dagelijks leven. Zodat zelfstandig (blijven) wonen en participeren mogelijk is.
Voor Thuisondersteuning heeft u een besluit nodig van het Sociaal wijkteam. Neem daarom eerst contact op met het Sociaal wijkteam voor een gesprek.

Soorten ondersteuning

Maatwerkvoorziening

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor Thuisondersteuning is een beschikking nodig van het Sociaal wijkteam. Met Thuisondersteuning kun je ondersteuning krijgen op de volgende resultaatgebieden: 

 • Administratie en financiën
 • Huishouden
 • Regelvermogen en dagstructuur
 • Sociaal en persoonlijk functioneren
 • Zelfzorg en gezondheid
 • Gezin

Andere voorzieningen

Behandeling, therapie, structureel gebruikmaken van recreatieve activiteiten en/of daginvulling, taalondersteuning, boodschappen doen en opvoedondersteuning vallen niet onder Thuisondersteuning. Hier zijn andere voorzieningen voor. Zoals dagbesteding, boodschappenservice en de inzet van vrijwilligers.  

Thuisondersteuning is niet mogelijk in combinatie met Beschermd Wonen of de WLZ.

Informatie over wachtlijsten

In de afgelopen periode is de vraag naar huishoudelijke ondersteuning sterk toegenomen. Dit komt onder andere doordat mensen steeds ouder worden en ook langer zelfstandig thuis wonen. Tevens is de eigen bijdrage sinds januari 2019 niet meer inkomens afhankelijk, waardoor we aanmerkelijk meer aanvragen hebben gekregen. Op dit moment is er echter bij de aanbieders van huishoudelijke ondersteuning een tekort aan huishoudelijke hulpen. Dat betekent dat er een wachtlijst is ontstaan. Het tekort is ook landelijk een probleem.

Er wordt door de aanbieders, samen met de gemeente, gezocht naar oplossingen om de wachtlijst te verkorten. Als u zich meldt bij het Sociaal Wijkteam voor huishoudelijke ondersteuning wordt gekeken wat u of uw omgeving nog zelf kunt regelen. Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke ondersteuning, dan betekent dit nu dat u op de wachtlijst komt. Ook wanneer u gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning en een hulp is bijvoorbeeld ziek, dan betekent dit dat de hulp niet zomaar vervangen kan worden.

We snappen dat dit vervelend is voor u wanneer u huishoudelijke hulp nodig heeft en we werken aan mogelijke oplossingen. Zorgaanbieders zijn hard op zoek naar mensen die als huishoudelijke hulp aan de slag willen gaan.  Mocht u ideeën hebben of mensen kennen die wel willen werken als huishoudelijke hulp, dan horen wij dat graag!

Aanvragen

Voor Thuisondersteuning heeft u een besluit nodig van het Sociaal wijkteam. Neem daarom eerst contact op met het Sociaal wijkteam voor een gesprek. U kunt zich voorbereiden op dit gesprek door zelf een plan te maken.

Gesprek

Samen met de sociaal werker bespreekt u wat uw situatie is en welke ondersteuningsvraag u heeft. U bespreekt wat u zelf kunt doen en ook wat uw familie, vrienden en/of buren voor u kunnen betekenen. De sociaal werker bekijkt samen met u of er een geschikte voorliggende voorziening voor u mogelijk is. Blijkt dit niet het geval, dan kunt u Thuisondersteuning ontvangen. U krijgt dan een beschikking van het Sociaal wijkteam.

Ondersteuningsplan

De afspraken die u maakt met het Sociaal wijkteam komen te staan in het ondersteuningsplan. Er staat in waarvoor u Thuisondersteuning krijgt (het resultaatgebied) en aan welke doelen u gaat werken met uw zorgaanbieder. 

U mag altijd iemand meenemen naar het gesprek met het Sociaal wijkteam.

Tussentijds en voordat uw beschikking afloopt, heeft u opnieuw een gesprek met het Sociaal wijkteam. U bespreekt dan hoe de Thuisondersteuning verloopt en/of is geweest. Blijkt dat u de ondersteuning langer nodig heeft, dan ontvangt u een herindicatie.

Huishouden

Thuisondersteuning kan betekenen dat  u ondersteuning bij het huishouden krijgt. Met als doel dat uw huis schoon en leefbaar is. Een schoon en leefbaar huis betekent dat uw woonkamer, keuken, slaapkamer, wc, badkamer, gang en trap regelmatig worden schoongemaakt. Het kan zijn dat u een deel zelf doet, dat mensen uit uw omgeving een deel schoonmaken en dat de hulp de rest doet. Hierover maakt u afspraken met het Sociaal wijkteam.

Taken

Het Sociaal wijkteam spreekt niet af hoeveel uur de hulp bij u langskomt. U spreekt wel af welke taken de hulp gaat doen en hoe vaak. Het schoonmaken van de zolder en kamers die u weinig gebruikt, het verzorgen van dieren en werkzaamheden buiten de woning vallen hier niet onder.

Uw vraag staat centraal

U bepaalt zelf wat prioriteit heeft. Dit betekent dat u uw hulp kunt vragen op bepaalde momenten andere taken te doen dan die u eerder voor dat moment had afgesproken. U stemt dit zelf af met uw hulp. Voorbeelden:

 • Komt er iemand logeren? Dan kunt u uw hulp vragen om dit keer de logeerkamer schoon te maken en bijvoorbeeld de keuken minder grondig te doen.
 • Wilt u dat de ramen worden schoongemaakt? Misschien kan de hulp de badkamer een keer overslaan.
 • Heeft u griep en ligt u tijdelijk meer in bed? U kunt de hulp vragen om uw bed te verschonen en bijvoorbeeld uw vloer een keer niet te dweilen.
 • Gaat u met vakantie? Maak dan met uw hulp een nieuwe planning van de werkzaamheden.
 • Komt uw kind regelmatig langs? Misschien kan hij/zij een keer de ramen lappen; dan heeft uw hulp meer tijd voor andere zaken.

Extra huishoudelijke schoonmaak

Krijgt u minimaal zes maanden Thuisondersteuning voor ondersteuning bij uw huishouden? Dan kunt u twee keer per jaar extra schoonmaak inzetten. Per keer duurt de extra schoonmaak 2 uur.

Deze extra schoonmaak is voor huishoudelijke taken of klusjes die anders ‘blijven liggen’. Zoals het schoonmaken van de binnenkant van de keukenkastjes, koelkast, oven of afzuigkap. Of het afnemen van plinten en deuren, of een keer extra de ramen lappen. U bepaalt zelf voor welke huishoudelijke klussen u de extra schoonmaak wilt inzetten en wanneer. 

Aanbieders

Kosten

U betaalt voor Thuisondersteuning een eigen bijdrage.

Wijziging doorgeven

Is uw situatie veranderd waardoor u meer of minder Thuisondersteuning nodig heeft? Of bent u niet tevreden over de Thuisondersteuning die u ontvangt? Bespreek dit dan met uw zorgaanbieder. Komt u er niet uit? Neemt u dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Wilt u geen Thuisondersteuning meer ontvangen? Of heeft u bijvoorbeeld een WLZ-toekenning ontvangen, waardoor Thuisondersteuning niet meer nodig is? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Sociaal wijkteam. Uw toekenning wordt dan stopgezet.