Wmo thuisondersteuning aanvragen

Inwoners vanaf 18 jaar die door hun beperking niet zelfstandig kunnen meedoen in de samenleving, kunnen thuisondersteuning krijgen. Het gaat dan om ondersteuning in het dagelijks leven. Zodat zelfstandig (blijven) wonen en participeren mogelijk is.
Voor Thuisondersteuning heb je een besluit nodig van het Sociaal wijkteam. Neem daarom eerst contact op met het Sociaal wijkteam voor een gesprek.

Soorten ondersteuning

Maatwerkvoorziening

Thuisondersteuning is een maatwerkvoorziening en valt onder de Wmo. Om in aanmerking te komen voor Thuisondersteuning is een beschikking nodig van het Sociaal wijkteam. Met Thuisondersteuning kun je ondersteuning krijgen voor: 

 • je administratie en financiën
 • je huishouden
 • je regelvermogen en om een dagstructuur te krijgen
 • je sociaal en persoonlijk functioneren
 • je gezondheid en om voor jezelf te kunnen zorgen
 • je gezin

Andere voorzieningen

Behandeling, therapie, structureel gebruikmaken van recreatieve activiteiten en/of daginvulling, taalondersteuning, boodschappen doen en opvoedondersteuning vallen niet onder Thuisondersteuning. Hier zijn andere voorzieningen voor. Zoals dagbesteding, boodschappenservice en de inzet van vrijwilligers.  

Thuisondersteuning is niet mogelijk in combinatie met Beschermd Wonen of de WLZ.

Aanvragen

Voor Thuisondersteuning heb je een besluit nodig van het Sociaal wijkteam. Neem daarom eerst contact op met het Sociaal wijkteam voor een gesprek. Je kunt je voorbereiden op dit gesprek door zelf een plan te maken.

Gesprek

Samen met de sociaal werker bespreek je wat jouw situatie is en welke ondersteuningsvraag je hebt. Je bespreekt wat je zelf kunt doen en ook wat jouw familie, vrienden en/of buren voor je kunnen betekenen. De sociaal werker bekijkt samen met jou of er een geschikte voorliggende voorziening voor jou mogelijk is. Blijkt dit niet het geval, dan kun je Thuisondersteuning ontvangen. Je krijgt dan een beschikking van het Sociaal wijkteam.

Ondersteuningsplan

De afspraken die je maakt met het Sociaal wijkteam komen te staan in het ondersteuningsplan. Er staat in waarvoor je Thuisondersteuning krijgt (het resultaatgebied) en aan welke doelen je gaat werken met jouw zorgaanbieder. 

Je mag altijd iemand meenemen naar het gesprek met het Sociaal wijkteam.

Tussentijds en voordat jouw beschikking afloopt, heb je opnieuw een gesprek met het Sociaal wijkteam. Je bespreekt dan hoe de Thuisondersteuning verloopt en/of is geweest. Blijkt dat je de ondersteuning langer nodig hebt, dan ontvang je een herindicatie.

Huishouden

Thuisondersteuning kan betekenen dat je ondersteuning bij het huishouden krijgt. Met als doel dat jouw huis schoon en leefbaar is. Een schoon en leefbaar huis betekent dat jouw woonkamer, keuken, slaapkamer, wc, badkamer, gang en trap regelmatig worden schoongemaakt. Het kan zijn dat je een deel zelf doet, dat mensen uit jouw omgeving een deel schoonmaken en dat de hulp de rest doet. Hierover maak je afspraken met het Sociaal wijkteam.

Wachtlijst voor huishoudelijke hulp

Mensen worden ouder en blijven langer zelfstandig thuis wonen. Hierdoor hebben ze vaker behoefte aan huishoudelijke hulp. Tegelijkertijd is er in heel Nederland een tekort aan huishoudelijke hulpen. Ook in Zwolle is dit een probleem. Daarom is er een wachtlijst voor huishoudelijke hulp.

De aanbieders van huishoudelijke hulp zoeken samen met de gemeente naar oplossingen om de wachtlijst te verkorten. Als je je meldt bij het Sociaal wijkteam voor huishoudelijke ondersteuning wordt gekeken wat jij of jouw omgeving zelf kunt regelen. Als je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp, dan betekent dit nu dat je op de wachtlijst komt. Wanneer je al gebruik maakt van huishoudelijke ondersteuning en een huishoudelijke hulp is ziek of met verlof, dan betekent dit dat de hulp niet altijd direct vervangen kan worden. We begrijpen dat dit vervelend voor je is, wanneer je huishoudelijke hulp nodig hebt.

Zorgaanbieders zijn hard op zoek naar mensen die als huishoudelijke hulp aan de slag willen gaan. Ben of ken jij iemand die als huishoudelijke hulp wil werken? Neem dan contact op met de aanbieders: PGVZexterne-link-icoon, Driezorgexterne-link-icoon, Zonnehuisgroepexterne-link-icoon, T-zorgexterne-link-icoon, Actief Zorgexterne-link-icoon, Beter Thuis Wonenexterne-link-icoon, De Nieuwe Zorg Thuisexterne-link-icoon, Buurtdienstenexterne-link-icoon.

Taken

Het Sociaal wijkteam spreekt niet af hoeveel uur de hulp bij jou langskomt. Je spreekt wel af welke taken de hulp gaat doen en hoe vaak. Het schoonmaken van de zolder en kamers die je weinig gebruikt, het verzorgen van dieren en werkzaamheden buiten de woning vallen hier niet onder.

Uw vraag staat centraal

Je bepaalt zelf wat prioriteit heeft. Dit betekent dat je jouw hulp kunt vragen op bepaalde momenten andere taken te doen dan die je eerder voor dat moment had afgesproken. Je stemt dit zelf af met jouw hulp. Voorbeelden:

 • Komt er iemand logeren? Dan kun je jouw hulp vragen om dit keer de logeerkamer schoon te maken en bijvoorbeeld de keuken minder grondig te doen.
 • Wil je dat de ramen worden schoongemaakt? Misschien kan de hulp de badkamer een keer overslaan.
 • Heb je griep en lig je tijdelijk meer in bed? Je kunt de hulp vragen om jouw bed te verschonen en bijvoorbeeld jouw vloer een keer niet te dweilen.
 • Ga je met vakantie? Maak dan met jouw hulp een nieuwe planning van de werkzaamheden.
 • Komt jouw kind regelmatig langs? Misschien kan hij/zij een keer de ramen lappen; dan heeft jouw hulp meer tijd voor andere zaken.

Extra huishoudelijke schoonmaak

Krijg je minimaal zes maanden Thuisondersteuning voor ondersteuning bij jouw huishouden? Dan kun je twee keer per jaar extra schoonmaak inzetten. Per keer duurt de extra schoonmaak 2 uur.

Deze extra schoonmaak is voor huishoudelijke taken of klusjes die anders ‘blijven liggen’. Zoals het schoonmaken van de binnenkant van de keukenkastjes, koelkast, oven of afzuigkap. Of het afnemen van plinten en deuren, of een keer extra de ramen lappen. Je bepaalt zelf voor welke huishoudelijke klussen je de extra schoonmaak wilt inzetten en wanneer. 

Aanbieders

Kosten

Je betaalt voor Thuisondersteuning een eigen bijdrage.

In 2024 is de eigen bijdrage maximaal €20,60 per maand per huishouden. Ook als je meerdere Wmo-voorzieningen hebt, betaal je maximaal €20,60 per maand. Meer informatie over de eigen bijdrage vind je op de website van het CAKexterne-link-icoon.

Wijziging doorgeven

Is jouw situatie veranderd waardoor je meer of minder Thuisondersteuning nodig hebt? Of ben je niet tevreden over de Thuisondersteuning die je ontvangt? Bespreek dit dan met jouw zorgaanbieder. Kom je er niet uit? Neem dan contact op met het Sociaal wijkteam.

Wil je geen Thuisondersteuning meer ontvangen? Of heb je bijvoorbeeld een WLZ-toekenning ontvangen, waardoor Thuisondersteuning niet meer nodig is? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan het Sociaal wijkteam. Jouw toekenning wordt dan stopgezet.